V Taiji (Tai chi) dělíme tělo na 13 částí. Trup a hlavu považujeme za 1 část. Její osou je vyrovnaná páteř. Další části představují nohy a paže. V Taiji se učíme zapojit všechny části do pohybu celého těla. Takový pohyb uplatňujeme v sestavách Taiji i při cvičení ve dvojicích.

Harmonický pohyb celého těla vede k vnitřnímu pohybu a k rozvoji vnitřní síly. Tato síla je typická pro vnitřní bojová umění a je spojena i s ozdravnými aspekty Taiji.

Kultivace energie

Cirkulace Qi     Dech     Vnitřní pohyb

Střed těla

Centrum těla    Páteř    Tři osy

Pohyby paží

Více informací

Pohyb celého těla

Více informací

Ve dvojicích úvod

Princip Taiji       Tah

Doplňující téma: uzamčená stránka Cviky – páteř a protažení těla

Naučte se základy pohybu

Do uzamčené sekce Základy pohybu, na jejíž straně se právě nacházíte, umožňujeme vstup i novým zájemcům. K tomu přidáváme i vstup do sekce Informace o Taiji, Lekce s příběhem a k dechové sestavě I tin ting. Naučíte se práci s chodidly, základní postoje, pohyb kolem centra, pohyby paží a nohou a rovněž i meditaci vestoje a dechová cvičení. Ke studiu můžete získat svou kartu s odkazy na studium, abyste se učili postupně a efektivně. Jako registrovaní uživatelé můžete za nižší ceny využít individuální online lekce s MgA. Vlastou Pechovou. Cena a přihláška je na stránce Studijní materiály.