V Taiji (Tai chi) dělíme tělo na 13 částí. Trup a hlava představují 1 část. Její osou je vyrovnaná páteř. Dalších 12 částí jsou nohy a paže, kdy každou končetinu dělíme na 3 části. Naším cílem je naučit se zapojit všechny části těla tak, abychom dospěli k harmonickému pohybu celého těla.

V sestavách Taiji kultivujeme vnitřní pohyb a pohyb kolem svého centra. To vede k rozvoji vnitřní síly, která je typická pro vnitřní bojová umění.