Při rozboru pohybů Taiji dělíme tělo na 13 částí. Trup a hlava představují 1 část. Její osou je vyrovnaná páteř. Dalších 12 částí jsou nohy a paže, kdy každou končetinu dělíme na 3 části. Zpočátku nacvičujeme pohyby paží a nohou jednotlivě. Později pohyby propojíme v pohyb celého těla.

V Taiji rozlišujeme pohyb vnější a vnitřní. Začátečníci se učí nejprve vnější pohyby. Poté je obohacují o pohyb vnitřní, který vede k rozvoji vnitřní síly. Abychom zapojili správné svaly, cvičíme pomalu a ve větším rozsahu. Později pohyby kultivujeme, zmenšujeme a zrychlujeme. K nácvikům nových dovedností slouží sestavy Taiji.