V Taiji (Tai chi) dělíme tělo na 13 částí. Trup a hlavu považujeme za 1 část. Její osou je vyrovnaná páteř. Další části představují nohy a paže. V Taiji se učíme zapojit všechny části do pohybu celého těla. Takový pohyb uplatňujeme v sestavách Taiji i při cvičení ve dvojicích.

Harmonický pohyb celého těla vede k vnitřnímu pohybu a k rozvoji vnitřní síly. Tato síla je typická pro vnitřní bojová umění a je spojena i s ozdravnými aspekty Taiji.

Cirkulace energie Qi – úvod

Meditace    Dech    Vnitřní pohyb

Střed těla

Centrum těla    Páteř    Tři osy

Pohyby paží

Více informací

Pohyby nohou – úvod

Bublající pramínek    Postoje

Pohyb celého těla

Rytmus a pohybové smyčky

Cvičení ve dvojicích – úvod

Princip Taiji     Reakce na tah

Doplňující téma: uzamčená stránka Cviky – páteř a protažení těla

Naučte se základy pohybu

Novým zájemcům umožňujeme vystup do uzamčených sekcí Základy pohybu (na její straně se právě nacházíte), Informace o Taiji, Lekce s příběhem a k dechové sestavě I tin ting. Naučíte se důležité základy, ke kterým patří práce s chodidly, základní postoje, pohyb kolem centra, pohyby paží a nohou a rovněž i meditace vestoje a dechová cvičení. Ke studiu získáte svou kartu, kde budou odkazy na studium, abyste se učili postupně a efektivně. Jako registrovaní uživatelé můžete za nižší ceny využít individuální online lekce s MgA. Vlastou Pechovou. Cena vstupu do webu a přihláška je na stránce Studijní materiály.