Jsme tradiční škola Taiji (Taijiquan) stylu rodiny Yang. Bojové umění Taiji rozvíjíme a předáváme v komplexní podobě. Naší školu vede MgA. Vlasta Pechová, přímá žačka Roberta Amackera.

Linie, kudy informace proudily a proudí až k nám.

Poskytujeme ucelený systém výcviku Taiji stylu Yang. Vyučujeme základy pohybu, kdy začátečníci postupně přecházejí k pohybu celého těla a k nácviku sólových a párových sestav. Výuka má plynulou posloupnost od jednodušších požadavků až po nácviky složitých dovedností. S nácviky méně pokročilým pomáhají pokročilejší žáci, z nichž někteří patří k Sanshou skupině a jsou vedeni tak, aby studium bylo efektivní.

Zaměřujeme se na výuku dospělých. Pořádáme kurzy a cvičení Taiji v Praze, intenzivní kurzy a individuální lekce. V létě vedeme cvičení zdarma. Poskytujeme i možnost online studia. V rámci mezinárodní spolupráce a přátelství nás občas navštěvují instruktoři z moskevské školy Bílá vrána a ze školy White Crow Taiji – USA. S našimi zahraničními kolegy sdílíme poznatky o technikách, výuce i rozvoje škol, přestože každá škola má svá specifika a svá pravidla.

Read about us in English.

MgA. Vlasta Pechová

Taiji (Taijiquan) styl rodiny Yang, přímá žačka Roberta Amackera. Je zakladatelkou a hlavní učitelkou naší školy Taiji. Působí v České republice a občas i v zahraničí. Taiji vyučuje od roku 2002. Opakovaně jezdí na stáže a inspirativní pobyty do škol v Moskvě a v Kalifornii. Svou činností a zájmem určuje kvalitu a směr své školy v Praze.

Systém školy, vize:

Naší prioritou jsou kvalitní informace a individuální přístup při výuce. Rozvíjíme zázemí pro cvičení a studium Taiji, jehož součástí jsou i naše webové stránky. Jsme tradiční rodinná škola, kdy všichni účastníci mají kontakt s hlavní učitelkou školy. Lekce probíhají v malých skupinkách 6 – 10 účastníků. Systém výuky je nastaven tak, aby se spolu mohly setkávat i rozdílné úrovně pokročilosti. Díky spolupráci při cvičení získávají všichni členové školy informace potřebné k rozvoji.

Bezpečnost nácviku

Pro zaručení kvality a bezpečnosti výcviku jsou některé lekce určené výhradně pro pokročilé žáky (Sanshou skupina). Pod pečlivým dohledem se naučí rozvíjet a mít pod kontrolou vnitřní sílu ve spojení s bojovými myšlenkami. Později pak s těmito technikami pomáhají ostatním. Tímto způsobem lze efektivně rozvinout potenciál školy a všech jejích členů.

Přečtěte si pravidla školy. Podívejte se na náš ceník.

Historie a současnost

Základy naší školy Taiji jsou spojené s návštěvami Roberta Amackera. Opakovaně u nás působil v letech 2000 – 2007 a vedl zde krátkodobé intenzivní semináře Taiji.

Stabilní rozvoj nastal od roku 2009, kdy jeho žačka MgA. Vlasta Pechová začala s jeho souhlasem organizovat kurzy a cvičení Taiji na pravidelné bázi.

Současná podoba naší školy je výsledkem intenzivní práce MgA. Vlasty Pechové, za podpory Roberta Amackera a jeho ženy Olesyy Amacker. Je také přirozeným vyústěním spolupráce s moskevskou a americkou školou Taiji a samozřejmě i všech našich žáků, kteří jsou nepostradatelnou součástí školy a jejího vývoje.

Zájemcům o hlubší vhled do tematiky rozvoje školy a předávání Taiji doporučujeme články: Pohled do budoucna – R. Amacker, Získávání Taiji – R. Amacker

Robert Amacker a Vlasta Pechová, Taijipodlupou.cz