Kliknutím na vybranou akci se zobrazí další informace i odkazy.
ZOBRAZENÍ KALENDÁŘE: Jestli se ve vašem počítači nezobrazuje celý kalendář, pak v jeho pravém rohu klikněte na „Denní plán„.