Cvičení Taiji ve dvojicích

Cvičení Taiji ve dvojicích2024-01-24T00:24:46+01:00

„Seznámením se správným dotekem postupně porozumíš vnitřní síle Jing. Jejím pochopením dosáhneš moudrosti.“ – Klasické texty

Při cvičení Taiji (Tai chi) ve dvojicích zakusíte pocity, na které jsou výklad, četba či shlédnutí videa krátké. Díky cvičení ve dvojicích pochopíte i význam sólové sestavy. Uvědomíte si, jak správně cvičit.

Ve dvojicích se zabýváme Principem taiji, nácvikem bojových myšlenek a rozvojem vnitřní síly Jing. Dovednosti získáváme skrze spolupráci. Toto kooperativní a zdravé cvičení má pozitivní vliv na lidský organismus i psychiku.

Některé nácviky ve dvojicích si ukazujeme i v kurzech pro začátečníky. Všechny techniky se učíme od jednodušších ke složitějším. Dbáme na bezpečný nácvik. Stejně tak je tomu i při nácviku párových sestav.

Bezpečnost nácviku pokročilých technik

Při dobře vedeném výcviku Taiji nedochází k úrazům. Vědomě pracujeme s tlakem, rychlostí a postupnou zátěží. Přizpůsobujeme se úrovni našeho sparingpartnera. Protože ale nácvik pokročilých technik určitá rizika obsahuje, například když se žáci seznamují s vnitřní sílou, učíme takové techniky pod pečlivým dohledem. a učíme je samozřejmě pokročilé žáky, kteří v naší škole patří do Sanshou skupiny.

Články pro registrované uživatele webu – ZÁKLADNÍ nebo NEOMEZENÝ vstup:

Nácviky ve dvojicích

Tato stránka je určena pro registrované uživatele webu. Patří ke stránce Cvičení Taiji ve dvojicích. Na této stránce jsou postupně zveřejňována videa

Přejít nahoru