Níže na této stránce jsou pravidla pro účastníky našich kurzů a cvičení Taiji (Tai chi) a pro uživatele uzamčených sekcí webu.

Stránka byla aktualizována dne 10. 9. 2021.

VÝBĚR LEKCE ČI KURZU, PLATBA

Výběr a přihlášení

Ohledně výběru kurzu či lekce se můžete poradit – kontakt. Přihlášení proveďte online přihláškou uvedenou u kurzu.

Platební informace

U každého kurzu je uvedená cena. Platební informace obdržíte po přihlášení. Požadavky ohledně dokladů a faktur vyřizujte e-mailem.

WEBOVÉ STRÁNKY

Obsah webu

Obsah webu i studijní části a online kurzy vytvořila MgA. Vlasta Pechová.

Autorská práva

S přihlášením do uzamčených sekcí webu berete na vědomí a souhlasíte, že informace uvnitř webu nebudete poskytovat dalším stranám a vstup do uzamčených sekcí nebudete s nikým sdílet.

KOMUNIKACE BĚHEM KURZU

Kontakt

Aktuality na webu

Jednou měsíčně je zveřejněna aktualita pro daný měsíc. Chcete získávat upozornění? Vyberte si z těchto možností:

 1. Aktuality můžete sami sledovat na webu nebo na našich facebookových stránkách.
 2. Používáte WhatsApp? Přihlaste se ke skupině INFO – TAIJIPODLUPOU.CZ. Tato skupina je veřejná a je pro ty, kdo chtějí sledovat aktuality. Není tam umožněn chat. Kdykoli se můžete odhlásit.
 3. Máme také WhatsApp skupinu „CVICIME – TAIJIPODLUPOU“, kde je umožněný chat. O zařazení do této skupiny požádejte na info@taijipodlupou.cz. Zváni jste do ní v případě, že jste účastníci kurzů nebo využíváte studijní materiály. Kdykoli se můžete odhlásit.

Náhlé změny

Nastane-li náhlá změna ve výuce a týká se vás, obdržíte zprávu (WhatsApp či SMS) .

PRAVIDLA ÚČASTI V KURZECH A CVIČENÍCH

Hygienická pravidla

 • Září 2021: Do 20ti lidí není nutné kontrolovat očkování nebo testy a v tělocvičně není nutné nosit respirátor. Nás rozhodně nikdy 20 naráz nebude… Ve vstupní hale, na záchodě a v kuchyňce je však nutné respirátor nosit 😷.
 • Na lekce nechoďte, máte-li jakékoli nakažlivé onemocnění včetně rýmy a respiračních onemocnění. Až se uzdravíte, můžete si lekci nahradit – viz. níže „NAHRAZOVÁNÍ ZAMEŠKANÝCH LEKCÍ“.

Všeobecná pravidla účasti

 • Cvičte v čistém sportovním oblečení a vhodné obuvi. Info k obuvi.
 • Cvičte s ohledem na svůj aktuální fyzický a psychický stav. Indispozice hlaste lektorce na začátku lekce.
 • Respektujte pokyny lektorky, případně jí určeným zástupcem.

Pravidla pro cvičení ve dvojicích

 • Hygienická pravidla: před tréninkem i po tréninku si myjte ruce.
 • Cvičíte-li s méně pokročilým, podřiďte náročnost cvičení jeho schopnostem. Dovednost přizpůsobit techniku méně pokročilým je klíčem k vašemu rozvoji.
 • Při cvičení se zbraněmi (tyč, meč, šavle) dbejte zvýšené opatrnosti.
 • Máte-li obavu z (byť neúmyslného) poranění některým účastníkem cvičení, ihned tuto skutečnost oznamte lektorce, aby mohla situaci řešit.

Zákaz nabídek jiných služeb či produktů

Věnujeme se učení, cvičení a předávání Taiji. Účastníci lekcí včetně vyučujících mají zakázáno nabízet jakékoli jiné služby či produkty. Zákaz se vztahuje na celou dobu výuky a na prostory, kde Taiji vyučujeme. Zákaz tedy platí i v časech těsně před výukou a po výuce, na pauzy mezi výukou a rovněž na prostory celé budovy, ve které cvičíme (i šatnu či vstupní halu).

NAHRAZOVÁNÍ ZAMEŠKANÝCH LEKCÍ

Zameškané lekce z kurzu si můžete nahrazovat v jiných lekcích, jestliže je tam volné místo a lekce spadají pod stejný typ kurzu (předplacený kurz v určitém období). Lekce z kurzů nelze převádět do jednorázových lekcí či krátkodobých intenzivních kurzů. Zmeškané lekce si můžete nahrazovat v průběhu vámi předplaceného období, do dalšího období se nepřevádějí. Víte-li, že na některý termín nebudete, můžete si náhradu vybrat s předstihem.

Ohlášení nepřítomnosti a náhrady lekce

 • Ve svém vlastním zájmu ohlašujte svou nepřítomnost na lekci. Bude-li totiž více omluvenek na určitý den, pak lekci posuneme na pozdější termín.
 • OHLÁŠENÍ NEPŘÍTOMNOSTI: Svou nepřítomnost ohlaste lektorce s předstihem na lekci nebo e-mailem či přes WhatsApp. Udělejte tak ihned, jakmile víte, že nepřijdete.
 • JAK SE PŘIHLÁSIT NA NÁHRADNÍ LEKCI: Termín náhrady hlaste e-mailem či přes WhatsApp, udělejte to ráno v den, kdy chcete přijít. Vyčkejte na potvrzení, zda je volné místo. Nahlásíte-li se na náhradní lekci a poté na ní nepřijdete, možnost náhrady této lekce propadá.

ZMĚNY TERMÍNŮ LEKCÍ

Neproběhne-li lekce v plánovaném termínu, například z důvodu onemocnění lektorky, vypisujeme náhradní termín. Ten je přidán na konec daného období na stejný den a čas, jak jste zvyklí. O změně budete informováni. Změny jsou dodány i do kalendáře. V případě individuální lekce se domlouvají individuálně.

Zásah vyšší moci

Při dlouhodobém znemožnění výuky vyšší mocí (živelná pohroma, šíření infekcí) můžou být prezenční lekce a kurzy převedeny na distanční online výuku.

PAUZA, UKONČENÍ DOCHÁZKY

Jestli k nám chodíte již delší dobu, navázali jsme vztah založený na vzájemné spolupráci. O vaší případné delší pauze či o ukončení docházky informujte s předstihem, abychom mohli uvolněné místo nabídnout dále. Stačí napsat na info@taijipodlupou.cz.

GDPR

S osobními daty nakládáme v souladu s GDPR.

MgA. Vlasta Pechová