Níže na této stránce jsou pravidla školy, určená účastníkům našich kurzů a cvičení Taiji v Praze a také pravidla pro uživatele uzamčených sekcí webu.

Stránka byla aktualizována dne 28. 8. 2020, nové úpravy jsou vyznačeny modře.

VÝBĚR KURZU A PLATBA

1) Výběr a přihlášení do kurzu

 • Ohledně vaší účasti v kurzu a možnostech studia se můžete poradit – kontakt.
 • Není-li u kurzu či cvičení uvedeno jinak, přihlášení provádějte on-line přihláškou uvedenou u daného kurzu či cvičení.

2) Platební informace

 • Výše kurzovného je uvedena u každého kurzu. Další platební informace obdržíte po přihlášení.
 • Případné požadavky ohledně příjmových dokladů a faktur vyřizujte e-mailem na [email protected]

PRAVIDLA ÚČASTI

1) Všeobecná pravidla účasti

 • Respektujte pokyny lektorky, případně jí určeným zástupcem.
 • Cvičte v čistém sportovním oblečení a vhodné obuvi. Info k obuvi.
 • Cvičte s ohledem na svůj aktuální fyzický a psychický stav. Případné indispozice hlaste lektorce na začátku lekce.

2) Pravidla pro cvičení ve dvojicích

 • Hygienické podmínky: před a po tréninku si myjte ruce!
 • Cvičíte-li se začátečníkem či méně pokročilým, podřiďte náročnost cvičení jeho schopnostem. Dovednost přizpůsobit techniku méně pokročilým je klíčem k vašemu rozvoji.
 • Při cvičení se zbraněmi (tyč, meč, šavle) dbejte zvýšené opatrnosti!
 • Máte-li obavu z případného (byť neúmyslného) fyzického poranění některým účastníkem cvičení, ihned tuto skutečnost oznamte lektorce, aby mohla situaci řešit.

3) Kdy necvičit

Na lekce nechoďte, máte-li jakékoli nakažlivé onemocnění. Přijďte, až se uzdravíte. Zmeškanou lekci si můžete nahradit – viz. „nepřítomnost na lekci“ a „nahrazování zameškaných lekcí“.

NEPŘÍTOMNOST NA LEKCI

Svou nepřítomnost na lekci písemně nahlaste lektorce (Vlastě) e-mailem nebo přes WhatsApp či sms na 604 311 617. Na ohlášení nepřítomnosti lektorka nemusí odpovídat. Nahlášení nepřítomnosti si ale zaznamená a lekci si pak můžete nahradit jindy. Když svou nepřítomnost neohlásíte, nic vážné se neděje, není ale stoprocentně zaručené, že si lekci můžete vynahradit.

NAHRAZOVÁNÍ ZAMEŠKANÝCH LEKCÍ

Zameškané lekce z pravidelného studia si můžete nahrazovat v jiných lekcích, jestliže tyto lekce rovněž spadají pod pravidelné studium. Zmeškané lekce si nahrazujte v průběhu daného období, do dalšího platebního období se nepřevádějí.

 • Lekce z pravidelného studia nelze nahrazovat v doplňkových aktivitách (ve cvičeních a jednorázových lekcích) ani na intenzivních kurzech.
 • Začátečníci by si měli vybírat náhrady v lekcích podobné úrovně. Jestli si nejste jistí, kdy si lekci nahradit, poraďte se s lektorkou. Přehled lekcí podává kalendář.
 • Vybírejte si náhrady včas. Víte-li, že na některý termín nebudete, vyberte si náhradu s předstihem.
 • Složitější požadavky či dotazy ohledně náhrad vyřizujte PÍSEMNĚ na [email protected]

Nahlášení náhrady lekce

O náhradě informujte písemně na [email protected] či Vlastě na WhatsApp nejpozději v den, kdy si chcete lekci nahradit. Rozhodnete-li se na poslední chvíli, zašlete sms na číslo 604 311 617. Vždy vyčkejte na potvrzení, zda můžete přijít.

ZMĚNY TERMÍNŮ

Neproběhne-li lekce v plánovaném termínu, vypisujeme náhradní termín. Ten je přidán na konec daného období na stejný den a čas, jak jste zvyklí. O změnách termínů budete s předstihem, změny jsou dodány i do kalendáře.

KOMUNIKACE V PRŮBĚHU STUDIA

1) Novinky a aktuality: informace e-mailem z webu, nebo přes WhatsApp či Facebook

 • Jednou měsíčně obdržíte přímo z webu e-mail s odkazem na aktuality pro daný měsíc. Ze zasílání těchto zpráv se můžete odhlásit odpovědí na zaslanou aktualitu. Jedná se o službu/plugin, kde je omezený počet adres a stěží se tam vejdou všichni naši žáci. Proto, jestli vám vyhovuje spíše dostávat aktuality přes WhatsApp, odhlaste se z e-mailového zasílání a přihlaste se k naší WhatsApp skupině INFO – TAIJIPODLUPOU.CZ. (Tato skupina je veřejná a je pro ty, kdo chtějí pouze sledovat aktuality, není tam umožněn chat. Máme ještě druhou skupinu INFO/CHAT – TAIJIPODLUPOU, kde je i umožněný chat, pozváni do ní budete v případě, že jste účastníci kurzů. Jestli pozvání přijmete nebo ne, je jen na vás. Obě skupiny budou mít stejné aktuality, jediný rozdíl je, že jedna je bez chatu a druhá s chatem. Tedy si vyberte, co máte radši. Ze skupin se můžete kdykoli odhlásit.)
 • Aktuality můžete také sledovat přímo na webu nebo na našich facebookových stránkách.

2) Náhlé změny ve výuce

 • Termíny lekcí si můžete kontrolovat v kalendáři, který je vždy aktuálně upraven.
 • Nastane-li náhlá změna ve výuce, obdržíte SMS v případě, že se vás změna týká.

STUDIJNÍ MATERIÁLY, WEB

Témata probraná na jednotlivých lekcích naleznete na veřejně přístupné stránce Přehled témat.

Můžete využívat celou studijní sekci webu. Některé části jsou veřejně přístupné, jiné části jsou uzamčené. Přístup do uzamčené studijní sekce je od léta 2020 zpoplatněn – ceník naleznete tady. Pokud se pro vstupné nerozhodnete, nijak se to nedotkne vašeho volného přístupu do veřejných sekcí webu.

S přihlášením do uzamčených sekcí webu berete na vědomí a souhlasíte, že informace uvnitř webu nebudete poskytovat dalším stranám a vstup do uzamčených sekcí bez povolení autorky (MgA. Vlasta Pechová) nebudete s nikým sdílet.

PAUZA, UKONČENÍ DOCHÁZKY

Jestliže k nám chodíte delší dobu, navázali jsme vztah založený na vzájemné spolupráci. O vaší případné delší pauze či o ukončení docházky informujte s předstihem, abychom mohli uvolněné místo nabídnout dále. Například napište na [email protected] Díky!

MgA. Vlasta Pechová