Níže na této stránce jsou pravidla pro účastníky našich kurzů a cvičení Taiji (Tai chi) a pro uživatele uzamčených sekcí webu.

Stránka byla aktualizována dne 5. 6. 2022.

VÝBĚR LEKCE ČI KURZU, PLATBA

Výběr a přihlášení

Ohledně výběru kurzu či lekce se můžete poradit – kontakt. Přihlášení proveďte online přihláškou uvedenou u kurzu.

Platební informace

U každého kurzu je uvedená cena. Platební informace obdržíte po přihlášení. Požadavky ohledně dokladů a faktur vyřizujte e-mailem.

WEBOVÉ STRÁNKY

Obsah webu

Obsah webu i studijní části a online kurzy vytvořila MgA. Vlasta Pechová.

Autorská práva

S přihlášením do uzamčených sekcí webu berete na vědomí a souhlasíte, že informace uvnitř webu nebudete poskytovat dalším stranám a vstup do uzamčených sekcí nebudete s nikým sdílet.

KOMUNIKACE BĚHEM KURZU

Kontakt

Aktuality na webu

Jednou měsíčně je zveřejněna aktualita pro daný měsíc. Chcete získávat upozornění? Vyberte si z těchto možností:

 1. Aktuality můžete sami sledovat na webu nebo na našich facebookových stránkách.
 2. Používáte WhatsApp? Přihlaste se k INFO – TAIJIPODLUPOU.CZ. Tato veřejná skupina je pro ty, kdo chtějí sledovat aktuality. Není tam umožněný chat.
 3. Máme také WhatsApp skupinu „CVICIME – TAIJIPODLUPOU“, kde je umožněný chat. O zařazení do této skupiny požádejte na info@taijipodlupou.cz. Zváni jste do ní v případě, že jste účastníci kurzů nebo využíváte studijní materiály.

Náhlé změny

Nastane-li náhlá změna ve výuce, která se vás týká, budeme vás kontaktovat (WhatsApp či jinou možnou formou, aby se k vám zpráva dostala) .

PRAVIDLA ÚČASTI V KURZECH A CVIČENÍCH

Hygienická pravidla

 • Na lekce nechoďte, máte-li jakékoli nakažlivé onemocnění včetně rýmy a respiračních onemocnění. Zameškanou lekci si můžete nahradit – viz. „NAHRAZOVÁNÍ ZAMEŠKANÝCH LEKCÍ“.

Všeobecná pravidla účasti

 • Cvičte v čistém sportovním oblečení a vhodné obuvi. Info k obuvi.
 • Cvičte s ohledem na svůj aktuální fyzický a psychický stav. Případné indispozice hlaste lektorce na začátku lekce.
 • Respektujte pokyny lektorky nebo jí určeným zástupcem či asistentem.

Pravidla pro cvičení ve dvojicích

 • Hygienická pravidla: před tréninkem i po tréninku si myjte ruce.
 • Info pro pokročilejší žáky: Cvičíte-li s méně pokročilým, podřiďte náročnost cvičení jeho schopnostem. Dovednost přizpůsobit techniku méně pokročilým je klíčem k vašemu rozvoji. Podívejte se na praktické tipy, jak učit Taiji a cvičit s ostatními.
 • Při cvičení se zbraněmi (tyč, meč, šavle) dbejte zvýšené opatrnosti.
 • Máte-li obavu z (byť neúmyslného) poranění některým účastníkem cvičení, ihned tuto skutečnost oznamte lektorce, aby mohla situaci řešit.

Zákaz nabídek jiných služeb či produktů

Věnujeme se učení, cvičení a předávání Taiji. Účastníci lekcí včetně vyučujících mají zakázáno nabízet jakékoli jiné služby či produkty. Zákaz se vztahuje na celou dobu výuky i na prostory, kde Taiji vyučujeme. Zákaz platí i v časech těsně před výukou či těsně po výuce, v pauze mezi výukou a rovněž v prostorách celé budovy, ve které cvičíme (i v šatně či vstupní hale).

NAHRAZOVÁNÍ ZAMEŠKANÝCH LEKCÍ

Zameškané lekce z kurzu si můžete nahrazovat v jiných podobných kurzech, jestliže je tam v daný den volné místo (kurzy období PODZIM, ZIMA, JARO). Lekce z kurzů nelze převádět do jednorázových lekcí či intenzivních kurzů. Zmeškané lekce si nahrazujte v průběhu vámi předplaceného období, do dalšího období se nepřevádějí. Víte-li, že na některý termín nebudete, můžete si náhradu vybrat s předstihem.

Ohlášení nepřítomnosti a náhrady lekce

 • Nepřítomnost na lekci nahlaste co nejdříve.
 • OHLÁŠENÍ NEPŘÍTOMNOSTI: Svou nepřítomnost hlaste lektorce daného kurzu e-mailem či (ideálně) přes WhatsApp.
 • JAK SE PŘIHLÁSIT NA NÁHRADNÍ LEKCI: Termín náhrady hlaste vaší lektorce e-mailem či přes WhatsApp dopoledne v den, kdy chcete přijít. Vyčkejte na potvrzení, zda je volné místo. Nahlásíte-li se na náhradní lekci, potvrdíme vám jí a vy poté nepřijdete, lekce vám propadne.

ZMĚNY TERMÍNŮ LEKCÍ

Neproběhne-li lekce v plánovaném termínu kurzu, vypisujeme náhradní termín. Ten je přidán na konec daného období na stejný den a čas, jak jste zvyklí. O změně budete včas informováni. Změny jsou dodány i do kalendáře.

Zásah vyšší moci

Při dlouhodobém znemožnění výuky vyšší mocí (živelná pohroma, šíření infekcí, státní nařízení) můžou být prezenční lekce a kurzy převedeny na online výuku.

PAUZA, UKONČENÍ DOCHÁZKY

Jestli k nám chodíte již delší dobu, navázali jsme vztah založený na vzájemné spolupráci. O vaší případné delší pauze či o ukončení docházky informujte s předstihem, abychom mohli uvolněné místo nabídnout dále. Stačí napsat na info@taijipodlupou.cz. Děkujeme, že nás o změnách včas informujete.

GDPR

S osobními daty nakládáme v souladu s GDPR.

MgA. Vlasta Pechová