Níže na této stránce jsou pravidla školy, určená účastníkům našich kurzů a cvičení Taiji (Tai chi) v Praze a také pravidla pro uživatele uzamčených sekcí webu.

Stránka byla aktualizována dne 26. 10. 2020, nové úpravy jsou vyznačeny modře.

VÝBĚR KURZU A PLATBA

1) Výběr a přihlášení do kurzu

 • Ohledně vaší účasti v kurzu a možnostech studia se můžete poradit – kontakt.
 • Přihlášení proveďte on-line přihláškou uvedenou u daného kurzu či cvičení.

2) Platební informace

 • Výše kurzovného je uvedena u každého kurzu. Další platební informace obdržíte po přihlášení.
 • Případné požadavky ohledně příjmových dokladů a faktur vyřizujte e-mailem na info@taijipodlupou.cz.

PRAVIDLA ÚČASTI

1) Všeobecná pravidla účasti

 • Respektujte pokyny lektorky, případně jí určeným zástupcem.
 • Cvičte v čistém sportovním oblečení a vhodné obuvi. Info k obuvi.
 • Cvičte s ohledem na svůj aktuální fyzický a psychický stav. Případné indispozice hlaste lektorce na začátku lekce.

2) Pravidla pro cvičení ve dvojicích

 • Hygienické podmínky: před a po tréninku si myjte ruce!
 • Cvičíte-li se začátečníkem či méně pokročilým, podřiďte náročnost cvičení jeho schopnostem. Dovednost přizpůsobit techniku méně pokročilým je klíčem k vašemu rozvoji.
 • Při cvičení se zbraněmi (tyč, meč, šavle) dbejte zvýšené opatrnosti!
 • Máte-li obavu z případného (byť neúmyslného) fyzického poranění některým účastníkem cvičení, ihned tuto skutečnost oznamte lektorce, aby mohla situaci řešit.

3) Kdy necvičit

Na lekce nechoďte, máte-li jakékoli nakažlivé onemocnění. Přijďte, až se uzdravíte. Zmeškanou lekci si můžete nahradit – viz. „nepřítomnost na lekci“ a „nahrazování zameškaných lekcí“.

NEPŘÍTOMNOST NA LEKCI

Svou nepřítomnost na lekci písemně nahlaste lektorce (Vlastě) e-mailem nebo přes WhatsApp či sms na 604 311 617. Na ohlášení nepřítomnosti lektorka nemusí odpovídat. Nahlášení nepřítomnosti si ale zaznamená a lekci si pak můžete nahradit jindy.

NAHRAZOVÁNÍ ZAMEŠKANÝCH LEKCÍ

Zameškané lekce z pravidelného studia si můžete nahrazovat v jiných lekcích, jestliže tyto lekce spadají pod pravidelné studium. Lekce nelze převádět do doplňkových aktivit (cvičení či jednorázových lekcí). Zmeškané lekce si nahrazujte v průběhu daného období, do dalšího platebního období se nepřevádějí.

 • Začátečníci by si měli vybírat náhrady v lekcích podobné úrovně. Pro přehled lekcí využijte kalendář.
 • Víte-li, že na některý termín nebudete, můžete si náhradu vybrat s předstihem.
 • Složitější požadavky či dotazy vyřizujte PÍSEMNĚ na info@taijipodlupou.cz

Nahlášení náhrady lekce

Náhradu lekce nahlaste na info@taijipodlupou.cz či na WhatsApp nejpozději v den, kdy si chcete lekci nahradit. Rozhodnete-li se na poslední chvíli, zašlete sms na číslo 604 311 617. Vyčkejte na potvrzení, zda můžete přijít.

ZMĚNY TERMÍNŮ

Neproběhne-li lekce v plánovaném termínu, například z důvodu onemocnění lektorky, vypisujeme náhradní termín. Ten je přidán na konec daného období na stejný den a čas, jak jste zvyklí. O změně budete informováni, změny jsou dodány i do kalendáře.

ZMĚNY VE VÝUCE

Při dlouhodobějším znemožnění výuky vyšší mocí (živelná pohroma, šíření infekcí a nařízení vlády s tím spojené) můžou být lekce dočasně převedeny na distanční online výuku.

KOMUNIKACE V PRŮBĚHU STUDIA

1) Novinky a aktuality: informace e-mailem z webu, nebo přes WhatsApp či Facebook.

Jednou měsíčně je na webu zveřejněna aktualita s výpisem novinek či změn pro daný měsíc. Chcete na aktualitu získávat upozornění? Máme několik způsobů, vyberte si:

 1. Upozornění na aktualitu můžete obdržet automaticky přímo z webu na váš e-mail. Jedná se o službu/plugin s omezeným počtem adres a stěží se tam vejdou všichni naši žáci. Přednostně tam jsou zařazeni ti, kteří neužívají jiné formy online komunikace. Do zasílání zpráv e-mailem se můžete přihlásit e-mailem na info@taijipodlupou.cz. Ze zasílání zpráv se můžete odhlásit odpovědí na zaslanou aktualitu.
 2. Vy, kteří aktivně využíváte WhatsApp a chcete upozornění na aktuality, přihlaste se k naší WhatsApp skupině INFO – TAIJIPODLUPOU.CZ. Tato skupina je veřejná a je pro ty, kdo chtějí pouze sledovat aktuality, není tam umožněn chat.
 3. Aktuality můžete sami sledovat na webu nebo na našich facebookových stránkách.
 4. Máme také skupinu CVICIME – TAIJIPODLUPOU, kde je umožněný chat. Pozváni do ní budete v případě, že jste účastníci kurzů. Jestli pozvání přijmete nebo ne, je jen na vás. Ze skupiny se můžete kdykoli odhlásit.

2) Náhlé změny ve výuce

 • Termíny lekcí si můžete kontrolovat v kalendáři.
 • Nastane-li náhlá změna ve výuce, obdržíte SMS v případě, že se vás změna týká.

STUDIJNÍ MATERIÁLY, WEB

Témata probraná na jednotlivých lekcích naleznete na veřejně přístupné stránce Přehled témat. Můžete využívat studijní sekci webu. Některé její části jsou veřejně přístupné, jiné části jsou uzamčené. Neomezený vstup do webu je zpoplatněn.

Uzamčené části webu

Některé studijní části webu jsou uzamčené. Neomezený vstup do webu je zpoplatněn – viz. ceník. S přihlášením do uzamčených sekcí webu berete na vědomí a souhlasíte, že informace uvnitř webu nebudete poskytovat dalším stranám a vstup do uzamčených sekcí nebudete s nikým sdílet.

PAUZA, UKONČENÍ DOCHÁZKY

Jestli k nám chodíte již delší dobu, navázali jsme vztah založený na vzájemné spolupráci. O vaší případné delší pauze či o ukončení docházky informujte s předstihem, abychom mohli uvolněné místo nabídnout dále. Stačí napsat na info@taijipodlupou.cz. Díky!

MgA. Vlasta Pechová