Taiji a pohyb celého těla2021-09-13T13:07:25+02:00

„Pohyb má být ukořeněný v chodidlech, převedený přes nohy, kontrolovaný boky a vyjádřený prsty.“ – Klasické texty

Výcvik Taiji (Tai chi) vede k propojení všech částí těla. Ústí v komplexní pohyb celého těla, kdy vůdcem pohybu jsou boky. Z nich se pohyb šíří v plynulých vlnách skrze celé tělo.

Rytmus vychází od boků a rotace kolem centra těla. I když mluvíme o pohybech boků a rotaci, je nutné ovládat nejprve pohyby nohou. Do pohybu je tak zapojeno celé tělo, přesně tak, jak popisuje klasický text v úvodu stránky.

Pohyb celého těla ústí v rozvoj vnitřní síly Jing. Tento způsob pohybu je velmi efektivní v boji a současně patří i ke zdravotním aspektům Taiji. Právě takový pohyb nacvičujeme v sestavách i při cvičení ve dvojicích.

Pohyb celého těla a rytmus

Video ukazuje, jakým způsobem dosahujeme rytmu pohybu. Nejprve se učíme přesné pozice a časování. Vše se učíme v posloupnosti vln, i když ty zatím tělem neprobíhají. Až poté, co zvládneme základní postoje a pohyby nohou, otevřou se možnosti pro opravdový rozvoj rytmu.

Pro vnímání rytmu učíme cviky, které se jako smyčky neustále opakují. Další fází výcviku je pak studium a cvičení sestav, kde je za sebou řazeno více prvků.

TIP pro pokročilé: rytmus pohybu se váže k termínu Tingjing.

Články pro registrované uživatele webu – ZÁKLADNÍ nebo NEOMEZENÝ vstup:

Níže uvedené cviky patří k typické rozcvičce v našich lekcích. Tyto cviky obsahují nácviky významných aspektů Taiji.

Pohybové smyčky – celé tělo

Tato stránka je přístupná pouze registrovaným uživatelům webu. Úvodem k tomuto tématu je stránka Pohyb celého těla. Pohybové smyčky Pro osvojení základů pohybu jsou vhodné takové cviky, které se jako smyčky neustále opakují. Máme tak možnost

Medvěd

Tato stránka je přístupná pouze registrovaným uživatelům webu. Úvodem k tomuto tématu je stránka Pohyb celého těla. V angličtině se tento cvik nazývá "Constant bear" a překlad do češtiny může mít hned několik významů. Protože se jedná o nepřetržitý

Pohyb celého těla

Nácvik pohybu celého těla a vnímání rytmu pohybu objasňuji ve svých kurzech a v individuálních lekcích.

Přejít nahoru