Taiji a pohyb celého těla

Úvodní stránka/Základy pohybu Taiji/Taiji a pohyb celého těla
Taiji a pohyb celého těla2021-02-13T17:34:57+00:00

„Pohyb má být ukořeněný v chodidlech, převedený přes nohy, kontrolovaný boky a vyjádřený prsty.“ – Klasické texty

Výcvik Taiji (Tai chi) vede ke vzájemnému propojení všech částí těla. Ústí v komplexní pohyb celého těla, kdy vůdcem pohybu jsou boky. Z nich se pohyb šíří v plynulých vlnách skrze celé tělo.

Aby mohlo k takovému pohybu dojít, je zapotřebí se uvolnit a pohybovat se podobně jako práskající bič. Chceme-li rozhýbat měkkou část biče, je nutné nejprve pohnout držadlem. V Taiji úlohu držadla zastávají boky. Jejich točením ze strany na stranu tělo generuje sílu, která přechází do končetin – měkkých částí biče. Pohyb končetinami probíhá v přirozeném rytmickém sledu.

Grafické znázornění cviku páteřní vlna

Pohyb v Taiji je spojen s rotací kolem bodu Dantian. I když mluvíme o pohybech boků a rotaci kolem svého centra, je nutné ovládat nejprve pohyby nohou. Do pohybu je tak zapojeno celé tělo, přesně tak, jak popisuje klasický text v úvodu této stránky.

Pohyb celého těla ústí v rozvoj vnitřní síly Jing. Tento způsob pohybu je velmi efektivní v boji a současně patří i ke zdravotním aspektům Taiji.

Pohybové smyčky

K nácvikům pohybů Taiji slouží nejenom sestavy s určitým počtem prvků. Patří k nim i nácviky pohybů, které se jako smyčky stále opakují. V těchto poměrně jednoduchých smyčkách máme možnost si zvyknout na pohyb, aniž bychom museli přemýšlet na posloupností prvků.

Pohybové smyčky jsou vhodným nácvikem pro začátečníky. Současně nabízejí příjemné a zdravé rozcvičení i pokročilejším adeptům Taiji.

Níže uvedené články jsou pouze pro registrované uživatele webu.

Níže uvedené cviky patří k typické rozcvičce v našich lekcích. Tyto cviky v sobě obsahují nácviky významných aspektů Taiji.

Vlna páteří

Tato stránka je přístupná pouze registrovaným uživatelům webu. Úvodem k tomuto tématu je stránka Pohyb celého těla. Výcvik Taiji vede ke vzájemnému propojení všech částí těla. Ústí v komplexní pohyb celého těla, kdy vůdcem pohybu jsou boky. Z nich

Kruhy

Tato stránka je přístupná pouze registrovaným uživatelům webu. Úvodem k tomuto tématu je stránka Pohyb celého těla. Tento cvik patří k jedním ze základních cviků v rozcvičce naší školy. Obsahuje v sobě významné pohybové návyky pro cvičení Taiji. Pro

Medvěd

Tato stránka je přístupná pouze registrovaným uživatelům webu. Úvodem k tomuto tématu je stránka Pohyb celého těla. V angličtině se tento cvik nazývá "Constant bear" a překlad do češtiny může mít hned několik významů. Protože se jedná o nepřetržitý

Přejít nahoru