K Taiji (Tai chi) patří nácvik sestav. Představují Taiji v celé jeho šíři a předávají se z generace na generaci. V naší škole se věnujeme tradičním sestavám Taiji stylu Yang. Jsou to sestavy sólové, párové a sestavy se zbraněmi.

Sestavy nabízejí prostor k nácviku základů pohybu, studiu bojových myšlenek, Principu taiji a kultivaci vnitřní síly. Sestavy jsou vzájemně propojeny, navazují na sebe složitostí technik a rozvojem dovedností. Začátečníky seznamujeme nejprve s postoji, základy pohybu a pohybem celého těla.

Přehled sestav v naší škole

I tin ting

Více informací

Forma (108 prvků) – úvod

První část     Druhá část     Třetí část

Zbraně – úvod

Tyč    Šavle    Meč    Kopí

Tuishou

Základní    Pokročilé    Tři kroky

Sestava Sanshou

Více informací

Podívejte se na přehled párových sestav.