„Ačkoli existuje obrovské množství proměn, princip, který je prostupuje, je pouze jeden.“ – Klasické texty

Obrázek monády - jin a jang se v tai chi vzájemně doplňují.

Princip taiji – monáda

Bojové umění Taiji, stejně jako taoistická filosofie, vychází z univerzálního filosofického konceptu – Principu taiji. Tento koncept pohlíží na svět jako na dynamický vztah dvou protikladných sil – jinu a jangu, prázdnoty a plnosti, ústupu a doplnění, noci a dne.

Teorie jinu a jangu popisuje rozdělení energie Qi na různé kvality (síly) a jejich vzájemnou interakci. Představuje myšlení založené na staletých zkušenostech a pozorování obyvatel Číny. Tímto způsobem myšlení můžeme analyzovat jakýkoli fenomén a lze s ním vysvětlit i pohyby v Taiji. Princip taiji je v bojovém umění Taiji považovaný za tzv. CIVILNÍ ASPEKT. Není na něm nic bojového, jestliže ovšem není spojen se šaolinskými bojovými myšlenkami, které k Taiji neoddělitelně patří. Práce s Principem taiji je spojena s filosofickými i zdravotními aspekty.

Princip taiji je utvářen ze tří bodů

1) BOD USTUPUJÍCÍ (jin = ústup), 2) BOD DOPLŇUJÍCÍ (jang = doplnění), 3) CENTRUM (STŘED), kolem kterého se bod ustupující a doplňující otáčí

Princip taichi nakreslila Vlasta Pechová.

Bojové umění Taiji nenacvičujeme sami, ale se svými kolegy – hráči. Jeho analýza se vztahuje na pohyb mezi dvěma hráči. Při kontaktu s oponentem ustupujeme v takovém místě, kde na nás oponent vytváří tlak. Zcela tak neutralizujeme jeho sílu. Pohyb současně doplňujeme na jiném místě, kde žádný tlak není.

Abychom mohli protivníkovu sílu neutralizovat a současně doplňovat jeho prázdné místo, potřebujeme nalézt střed, kolem kterého se body ústupu a doplnění otáčí.

Princip taiji lze vůči oponentovi aplikovat na několika úrovních, viz nácvik a úrovně Principu taiji.