„Ačkoli existuje obrovské množství proměn, princip, který je prostupuje, je pouze jeden.“ – Klasické texty

Obrázek monády - jin a jang se v tai chi vzájemně doplňují.

Princip taiji – monáda

Bojové umění Taiji (Tai chi), stejně jako taoistická filosofie, vychází z univerzálního filosofického konceptu. Ten pohlíží na svět jako na dynamický vztah dvou protikladných sil – jinu a jangu, prázdnoty a plnosti, ústupu a doplnění, noci a dne. My ho nazýváme Princip taiji.

Princip taiji představuje myšlení založené na staletých zkušenostech a pozorování obyvatel Číny. Jeho pomocí můžeme analyzovat jakýkoli fenomén. V bojovém umění Taiji považujeme Princip taiji za tzv. CIVILNÍ ASPEKT. Není na něm nic bojového, jestliže ovšem není spojen s BOJOVÝM ASPEKTEMšaolinskými bojovými myšlenkami, které k Taiji neoddělitelně patří.

Analýza Principu taiji – tři body

1) BOD USTUPUJÍCÍ (jin = ústup), 2) BOD DOPLŇUJÍCÍ (jang = doplnění), 3) CENTRUM (STŘED), kolem kterého se bod ustupující a doplňující otáčí.

Princip taichi nakreslila Vlasta Pechová.

Princip taiji objasňujeme na pohybu mezi dvěma hráči. Při kontaktu s oponentem USTUPUJEME v takovém místě, kde na nás oponent vytváří tlak. Zcela tak neutralizujeme jeho sílu. Pohyb současně DOPLŇUJEME tam, kde oponentův tlak chybí. Abychom mohli protivníkovu sílu neutralizovat a současně doplňovat jeho prázdné místo, potřebujeme nalézt STŘED, kolem kterého se body ústupu a doplnění otáčí.

V Taiji lze pomocí Principu taiji objasnit nejen interakci mezi dvěma hráči při cvičení ve dvojicích, ale také například vnitřní pohyby paží, význam centra těla nebo pohyb kolem tří os.

Princip taiji při cvičení aplikujeme do vícero úrovní, viz. nácvik a úrovně Principu taiji.