„Ačkoli existuje obrovské množství proměn, princip, který je prostupuje, je pouze jeden.“ – Klasické texty

Princip taiji – monáda

Bojové umění Taiji (Tai chi), stejně jako taoistická filosofie, vychází z univerzálního filosofického konceptu. Ten pohlíží na svět jako na dynamický vztah dvou protikladných sil – jinu a jangu, prázdnoty a plnosti, ústupu a doplnění, noci a dne. My ho nazýváme Princip taiji.

Princip taiji představuje myšlení založené na staletých zkušenostech a pozorování obyvatel Číny. Jeho pomocí můžeme analyzovat jakýkoli fenomén. V bojovém umění Taiji považujeme Princip taiji za civilní aspekt. Není na něm nic bojového, jestliže ovšem není spojen s bojovým aspektemšaolinskými bojovými myšlenkami, které k Taiji neoddělitelně patří.

Analýza a užití Principu taiji

Pomocí Principu taiji lze objasnit význam centra těla nebo pohyb kolem tří os. Dá se jím popsat i vnitřní pohyb paží, pohyb zbraní v Taiji nebo interakce při cvičení ve dvojicích. Princip taiji představuje tato animace:

Princip taiji obsahuje tři body

1) Bod ustupující – jin
Při kontaktu s oponentem ustupujeme v takovém místě, kde na nás oponent vytváří tlak. Neutralizujeme tím jeho sílu.

2) Bod doplňující – jang
Pohyb současně doplňujeme tam, kde oponentův tlak chybí.

3) Bod centrální
Zároveň nalézáme střed, kolem kterého se body ústupu a doplnění otáčí.

Zaujal vás Princip taiji?

Jeho nácviky ukazuji v kurzech. Můžeme se mu věnovat i v individuální lekci.

Princip taiji při cvičení aplikujeme do vícero úrovní, viz. nácvik a úrovně Principu taiji.