„Ačkoli existuje obrovské množství proměn, princip, který je prostupuje, je pouze jeden.“ – Klasické texty

Princip taiji – monáda

Bojové umění Taiji (Tai chi), stejně jako taoistická filosofie, vychází z univerzálního filosofického konceptu. Ten pohlíží na svět jako na dynamický vztah 2 protikladných sil – jinu a jangu, prázdnoty a plnosti, ústupu a doplnění, noci a dne. My ho nazýváme Princip taiji.

Myšlení založené na Principu taiji vychází ze staletých zkušeností a pozorování obyvatel Číny. Můžeme jím analyzovat jakýkoli fenomén. V bojovém umění Taiji považujeme Princip taiji za civilní aspekt. Není na něm nic bojového, jestliže ovšem není spojen s bojovým aspektemšaolinskými bojovými myšlenkami, které k Taiji neoddělitelně patří.

Analýza a užití Principu taiji

Pomocí Principu taiji lze objasnit pohybový systém v Taiji, například pohyb kolem centra těla. Dá se jím popsat i vnitřní pohyb, technika pohybu zbraní v Taiji a také interakce při cvičení ve dvojicích.

Princip taiji definujeme třemi body

1) Bod ustupující – jin: při kontaktu s oponentem ustupujeme v takovém místě, kde na nás oponent vytváří tlak. Neutralizujeme tím jeho sílu.

2) Bod doplňující – jang: pohyb doplňujeme v takovém místě, kde oponentův tlak chybí.

3) Bod centrální: při neutralizaci síly a jejího doplňování je nutné nalézt střed, kolem kterého body ústupu a doplnění otáčíme.

Úrovně Principu taiji

Princip taiji při cvičení aplikujeme do několika úrovní. Při nácviku se můžeme věnovat jen jedné úrovni. Postupně se naše dovednosti propojí a my začneme prociťovat dynamiku a čistotu Principu taiji. Pro více informací navštivte stránku Úrovně Principu taiji.