Taiji a centrum těla2021-03-21T19:21:23+00:00

„Buď jako váha, aktivně se otáčej kolem svého středu.“- Klasické texty

Dantian

V Taiji za střed těla považujeme bod Dantian (spodní Dantian). Nachází se uvnitř těla přibližně dva prsty pod pupkem. Úzce koresponduje s těžištěm těla. Pokud bychom byli ve vzduchoprázdnu, točili bychom se kolem tohoto bodu a utvářeli sférický pohyb – Princip taiji. V rámci fyzikálních podmínek na Zemi je pohyb kolem centra těla omezený. To však nemění jeho význam pro nacvičování všech pohybů Taiji.

Video – centrum pohybu

Práce s centrem těla je vlastní všem bojovým uměním i jiným pohybovým aktivitám. Je zásadní pro nácviky sestav Taiji. Vnímání a pohyb kolem svého centra představuje blahodárnou meditaci, kdy obracíme pozornost dovnitř těla.

Pohybem kolem svého centra můžeme s minimálním úsilím generovat překvapivě velkou sílu – vnitřní sílu. Všechny bojové myšlenky Taiji užívají pohyb kolem svého centra (rotace boků) ke znásobení bojového účinku.

Video – pohyb nohou a rotace kolem osy vody

Aby se začátečníci naučili své centrum vnímat, učí se nejprve pohyb kolem vertikální osy, která tímto centrem prochází.

I když hovoříme o otáčení (rotaci) těla, všechnu akci vykonávají nohy včetně bublajících pramínků. Na videu vidíte nácvik, který vede k zapojení nohou – vnitřní pohyb. Takový pohyb uplatňujeme při cvičení sólové sestavy. Jakmile ovládáme nohy, rozvádíme pohyb do celého těla. Aby pohyb od boků a nohou mohl plynule vyústit v pohyby paží, je také důležité vyrovnat páteř.

Po zvládnutí rotace kolem vertikální osy přecházíme k pohybu kolem tří os.

Níže uvedené články jsou pouze pro registrované uživatele webu.

Příběh 3: Do svého středu!

Tento článek je přístupný pouze registrovaným uživatelům webu. LEKCE 3: Do svého středu! PŘÍBĚH SI PŘEČTĚTE NEBO POSLECHNĚTE A jsme zase u jednoho bodu! Tentokrát to není bod na chodidlech. Je to bod v jedné jediné části našeho těla. V břiše, kousek pod pupíkem.

Mé zkušenosti

Začít vnímat centrum těla mi trvalo docela dlouho. Své zkušenosti a nácviky sdílím například v online kurzech.

Přejít nahoru