„Energie Qi má být rozprouděna, duch vnitřně shromážděn.“ – Klasické texty

Vlasta Pechová Taiji (Tai chi), San Francisco 2011

Energie Qi (čchi) představuje hybnou sílu spojenou se vznikem života. Lze ji charakterizovat jako proces, který způsobuje transformaci energie. V lidském těle má funkci vyživování, ochrany, hybné síly a transformace.

O energii Qi se mluví také jako o energii dechu. Jejím synonymem je například indický výraz prána či dech života, o kterém se zmiňují ve starověkém Řecku.

Energie Qi proudí v těle v drahách zvaných meridiány. Pohyb Qi přirovnáváme k pohybu vody, teče tam, kde je volná cesta. Naše mysl by tedy neměla být zaměřena na samotnou energii Qi, ale právě na tělesný pohyb, který umožňuje plynutí energie.

Jak cvičit, abyste rozvinuli cirkulaci energie Qi:

 • Necvičte v průvanu či chladném větru. Chladnému větru byste se měli vyvarovat i těsně po cvičení.
 • Cvičte často a spíše v kratších úsecích.
 • Všeobecně platí, že během cvičení začínáme méně dynamickým cvičením, následně přecházíme ke cvičení dynamičtějšímu. Například začneme meditací vestoje, poté zařadíme například qikongové cviky a cviky na místě. Později přidáme dynamické cviky s kroky a pohyb celého těla.
 • Naučte se vyrovnat páteř a do svého cvičení začleňte meditaci vestoje (nejlépe na začátek cvičení).
 • Důležitá je také práce s dechem. Naučte se dýchat bránicí.
 • Pro začátečníky je vhodným cvičením sestava I tin ting, kde se naučíte spojit dech s pohybem.
 • Pro rozvoj energie Qi je důležité rozvíjet vnitřní pohyby v pažích a nohách.
 • Jakmile si zvyknete na nové pohyby, zkuste během cvičení plynule dýchat. Dech nezastavujte. Nedýchejte násilně, naopak, snažte se dýchat přirozeně. Platí to pro cvičení formy i pro cvičení ve dvojicích.
 • Pokud si chcete vystavět tělo (otevřít meridiány), aby energie měla kudy proudit, cvičte v nízkých postojích.
 • Jste-li oslabení, unavení či po nemoci, cvičte ve vyšším postoji. Tak se fyzicky příliš nezatížíte. Sice tak tělo neposílíte fyzicky, ale o to více podpoříte samotný oběh energie.
 • Těsně po cvičení se nesprchujte – vyčkejte alespoň půlhodinu. Jestli se navíc i otužujete, nesprchujte se po cvičení ledovou vodou – otužování buďto udělejte ještě před cvičením nebo v jinou denní dobu, než cvičíte.

Tip.: Přečtěte si článek Práce s energií.