Zájemci o online studium Taiji (Tai chi), navštivte stránku Průvodce studiem. Zájemci o soukromé lekce, navštivte stránku Soukromé lekce a konzultace. Chcete-li se učit v kolektivu pod přímým vedením MgA. Vlasty Pechové a jejích žáků, zůstaňte zde a čtěte dále:

Kurzy pro začátečníky – Dobeška, Praha 4

Organizační pozn.: Od 27. 10. 2020 jsme dočasně přešli na výuku PODZIM 2020 online.

Začátečníci: úterky 18:00 – 19:30

Probíhá od 8. 9. 2020.

Cvičíme ve výtvarném atelieru Studia Dobeška. Vzhledem prostoru jsou místa omezena na 5 účastníků. Souběžně probíhá i výuka v tělocvičně. Vyučuje MgA. Vlasta Pechová a její pokročilí žáci.

Náplní kurzu jsou základy Taiji. S pohyby Taiji seznamujeme krok za krokem, lekce na sebe navazují.
Cena kurzu = 3 000,- Kč (12 x 90 minut)

Kurz je plný, ale můžete se přihlásit – jestli se uvolní místo, pak vám jej nabídneme. On-line přihláška

Začátečníci: středy 17:30 – 19:00

Probíhá od 9. 9. 2020.

Cvičíme v tělocvičně Studia Dobeška. Max. počet začátečníků je 5. Současně probíhá i pravidelná výuka mírně pokročilých úrovní (4 účastníci). Vyučuje MgA. Vlasta Pechová a její pokročilí žáci.

Náplní kurzu jsou základy Taiji. S pohyby Taiji seznamujeme krok za krokem, lekce na sebe navazují.
Cena kurzu = 3 000,- Kč (12 x 90 minut)

Kurz je plný, ale můžete se přihlásit – jestli se uvolní místo, pak vám jej nabídneme. On-line přihláška

Informace ke kurzům

Zmeškané lekce si můžete v průběhu kurzu nahrazovat ve středu nebo v úterý, protože se jedná o stejnou začátečnickou úroveň.

Instrukce pro začátečníky – souhrn pravidel a rad pro snazší začátek.

Četli jste pravidla školy? Také by vás mohl zaujmout článek Jak přistupovat ke cvičení Taiji a Volba obuvi pro cvičení Taiji.

Doplňkové aktivity ke kurzům

Cvičení ve dvojicích – pondělky po 14 dnech

Cvičení ve dvojicích probíhá v malém počtu, pokročilejší pomáhají méně pokročilýmceny a více info. Pozor, na doplňkové aktivity se nevztahují náhrady zameškaných lekcí z pravidelného studia.

Studijní materiály

Po každé lekci si můžete témata připomenout v přehledu probíraných témat. V případě zájmu vám za poplatek poskytneme i přístup ke všem studijním materiálům.