Jsme tým v čele s MgA.Vlastou Pechovou. Pomáháme při výuce v kurzech a cvičeních Taiji, případně i vedeme vlastní lekce. Podporujeme rozvoj a vnitřní soudržnost školy. Ctíme kvalitu informací předávaných v naší škole a tak je i předáváme dále.

Jiří Kracík

  • Asistuji při výuce Taiji v Praze, učím všechny úrovně pokročilosti.
  • Zastupuji Vlastu Pechovou v době, kdy je mimo Českou republiku.
  • Taiji se intenzivně věnuji od roku 2010 pod přímým vedením MgA. Vlasty Pechové a zahraničních lektorů, kteří naši školu občas navštěvují.

Franck Alasseur

  • Do České republiky jsem přišel z Francie a žiji tu více jak 11 let. Od svých 6 let jsem se 10 let věnoval judu a tenisu. Kořeny bojového umění jsem nalezl v Taiji a stále mne zajímá, co můžu získat vlastní pílí a objevovat při společném cvičení. Taiji se věnuji od r. 2002, kdy jsem se až do roku 2007 učil pod přímým vedením Roberta Amackera. Nyní se v Praze učím u Vlasty Pechové a také u zahraničních lektorů, kteří naši školu občas navštěvují.

Ostatní naši asistenti:

  • Jarmila Rybová (Praha) – asistence při výuce začátečníků a mírně pokročilých v Praze.
  • Asistenty jsou i další pokročilí žáci – na základě krátkodobé dohody a spolupráce vypomáhají během výuky v některých kurzech.