Od září 2021 probíhá výuka jako v časech před covidem. Předplatné je však na menší počet lekcí z důvodu přetrvávající nestability s covidovou situací. Lekce jsou vyznačené v kalendáři.

Současná doba přináší větší organizační zátěž. Uvítám organizátorskou výpomoc. Může se například jednat o kurz, na který budete docházet a vypomůžete mi právě s tímto kurzem. Nejvíce pomoci je třeba tam, kde jsou jednorázové vstupy nebo v intenzivních kurzech. Zájemci se mi prosím ozvěte. MgA. Vlasta Pechová

Rozpis pro období „PODZIM“:

Neděle od září do prosince 2021

17:30 – 19:00 ZAČÁTEČNÍCI
ve vyhlášené termíny – přihláška a info

19:00 – 21:00 výuka sestavy Sanshou – ve vyhlášené termíny
Jednorázové vstupy
si domlouváme předem (WhatsApp).

Úterky od 26. 10. 2021

18:00 – 19:30 výuka 2. části formy, Tuishou
Předplatné 1850,- Kč za 7 lekcí (7 x 90 minut)

19:30 – 21:00 cvičení ve dvojicích (Sanshou skupina)
Předplatné
1850,- Kč za 7 lekcí (7 x 90 minut)

Středy od 3. 11. 2021

17:30 – 19:00 ZAČÁTEČNÍCI – přihláška a info
Předplatné 1850,- Kč za 7 lekcí (7x 90 minut)

19:15 – 20:30 mírně pokročilé úrovně od 20. 10. 2021
Předplatné: 1850,- Kč za 7 lekcí (7 x 90 minut)

Čtvrtky od 4. 11. 2021

18:00 – 19:30 forma, aplikace, nácviky ve dvojicích
Předplatné 1850,- Kč za 7 lekcí (7 x 90 minut)

19:30 – 21:00 cvičení ve dvojicích (Sanshou skupina)
Předplatné 1850,- Kč za 7 lekcí (7 x 90 minut)

Informace k platbám

Předplatné: V kurzech s předplatným na více lekcí si můžete zameškané lekce nahrazovat v ostatních podobných kurzech. Lekce si vyberte v průběhu kurzu, do dalšího platebního období nebudou převedeny Podrobnější informace jak si lekce nahradit jsou na stránce Pravidla školy. Máte-li zájem o docházku 2x týdně, pak za druhý kurz uhradíte 1050,- Kč nebo můžete chodit jednorázově za 200,- Kč (při této platbě noste přesnou částku).

Jednorázové vstupy: Jestli jsou u kurzů či lekcí uvedené i jednorázové vstupy, pak platíte v hotovosti vždy po příchodu na lekci. Na každou takovou lekci bude třeba se předem nahlásit. Lekce se bude konat od počtu od 3 účastníků, kdy každý uhradí částku 400,- Kč na osobu. Od počtu 5 účastníků bude cena snížena na 300,-Kč na osobu. Prosím připravte si drobnější bankovky, aby nedocházelo k problémům s platbami a krácení výuky kvůli těmto záležitostem.

Přečtěte si pravidla školy. Dočtete se tam například, jak ohlásit svou neúčast v lekci a jak si lekci nahradit!

Ke studiu můžete využívat studijní materiály. Jestli máte předplacený kurz a jste již ve webu registrováni, je roční poplatek za vstup 700,- Kč. K prodloužení vstupu se přihlaste na stránce Studijní materiály nebo to připište do zprávy v přihlášce kurzu.

Přihlásit se můžete také na víkendové intenzivní kurzy na Dobešce!

Online přihláška

Tato přihláška je určena těm, kteří k nám již na lekce chodili. Máte-li zájem o více dnů, vyznačte je a do zprávy uveďte bližší informace o docházce.


    Úterky od 18:00 - výuka 2. části formy a TuishouÚterky od 19:30 - určeno pro Sanshou skupinuČtvtrky od 18:00 - forma, aplikace, dvojiceČtvtrky od 19:30 - určeno pro Sanshou skupinuNeděle od 19:00 - Sanshou