Sledujte aktuality. Můžete se přihlásit na individuální lekci.

PODZIMNÍ STUDIUM BYLO UKONČENO: Období PODZIM 2020 (skupinové lekce 12 x 90 minut) bylo ve výši 3000,- Kč. Studium začalo 7. 9. 2020 a mělo být ukončeno v týdnu od 23. 11. 2020. Protože vládním nařízením byla zakázána skupinová cvičení, stala se součástí studia i výuka online a výuka se protáhla až do prosince 2020.

Úterky

18:00 – 19:30 v tělocvičně Studia Dobeška
TÉMA: korekce 1. části formy, výuka 2. části formy, 15 minut základy ve dvojicích
———-
18:00 – 19:30 malá skupinka ve výtvarném atelieru Studia Dobeška
ZAČÁTEČNÍCI přihlášení a více info
———-
19:30 – 21:00 v tělocvičně Studia Dobeška
TÉMA: zacvičení celé formy, rozvoj vnitřního pohybu ve formě i při cvičení ve dvojicích – souvislosti nácviku formy a cvičení ve dvojicích

Středy

17:30 – 19:00 v tělocvičně Studia Dobeška
TÉMA: opakování a výuka 1. a 2. části formy, 15 minut základy ve dvojicích
———-
17:30 – 19:00 malá skupinka v tělocvičně Studia Dobeška
ZAČÁTEČNÍCI přihlášení a více info
———-
19:15 – 20:45 ve výtvarném atelieru Studia Dobeška,
od 20:15 můžeme využít tělocvičnu
TÉMA: výuka 1. části formy, 15 minut základy ve dvojicích

Čtvrtky

18:00 – 19:30 v tělocvičně Studia Dobeška
TÉMA: zacvičení celé formy, výuka a korekce 3. části formy – posloupnost prvků, rozvoj vnitřního pohybu, cca 15 minut cvičení ve dvojicích
———-
19:30 – 21:00 v tělocvičně Studia Dobeška
TÉMA: forma a její bojové aplikace (aplikace + korekce daného prvku = pochopením bojových myšlenek si ujasníte důležité aspekty formy). Podmínkou účasti je znát posloupnost celé formy a sestavy od Tuishou po Dalu.

Organizační poznámky: Zameškané lekce si nahrazujte v průběhu daného období, vybírejte si z lekcí podobných úrovní/témat. Vybírejte si náhrady včas. Víte-li, že na některý termín nebudete, vyberte si náhradu s předstihem. Zameškané lekce se nepřevádějí do dalšího platebního období.

V době virových onemocnění namísto cvičení ve dvojicích zařadíme bezkontaktní techniky (protahování, meditace, zbraně).

Přečtěte si pravidla školy!

Doplňkové aktivity k pravidelnému studiu – skupinová cvičení a skupinové lekce nyní neprobíhají!

Cvičení ve dvojicích

Pondělky (po 14 dnech) ve výtvarném atelieru Studia Dobeška, všechny úrovně pokročilosti
+ možnosti navíc, více info

Studijní materiály

K doplňkovým aktivitám patří možnost užívat studijní materiály. V sekci Přehled témat je rozpis z jednotlivých lekcí! Jsou tam i odkazy pro další studium.

Nedělní lekce

Neděle cca 2x měsíčně v tělocvičně Studia Dobeška
TÉMA: techniky ve dvojicích – téma dle zájmu (Sanshou?) více info

Pozor – na doplňkové aktivity se nevztahují náhrady zameškaných lekcí z pravidelného studia.