Již roky cvičíme na Dobešce. Pravidelné studium Taiji (Tai chi) v naší škole na je založeno především na prezenční formě studia a cvičení. Současný stav spojený s infekcí Covid omezil možnosti prezenčního studia a naopak podnítil rozvoj našich webových stránek a neustále se rozrůstajících studijních materiáů.

Co nyní probíhá?

V současnosti probíhají individuální lekce na Dobešce, které můžou být i sdílené s více účastníky. Informace k těmto lekcím najdete vždy v Blogu v aktualitě pro daný měsíc. Pro veřejnost připravujeme TIME outDOOR v parku. Pro stálé a aktivní žáky naší školy máme možnost scházet se na hřišti poblíž Budějovické.

Skupinová cvičení na Dobešce neprobíhají

Jak to bylo dříve: Na této stránce zatím ponecháváme přehled, jak probíhala výuka na Dobešce v době před Covidem. Pravidelné studium Taiji období PODZIM 2020 (skupinové lekce 12 x 90 minut) bylo ve výši 3000,- Kč. Součástí studia byla i výuka online.

Úterky – NEPROBÍHÁ

18:00 – 19:30 v tělocvičně Studia Dobeška, korekce 1. části formy, výuka 2. části formy, 15 minut základy ve dvojicích
———-
18:00 – 19:30 ve výtvarném atelieru
ZAČÁTEČNÍCI více info
———-
19:30 – 21:00 v tělocvičně, cvičení celé formy, rozvoj vnitřního pohybu ve formě i při cvičení ve dvojicích – souvislosti nácviku formy a cvičení ve dvojicích

Středy – NEPROBÍHÁ

17:30 – 19:00 v tělocvičně Studia Dobeška, opakování a výuka 1. a 2. části formy, 15 minut základy ve dvojicích
———-
17:30 – 19:00 v tělocvičně
ZAČÁTEČNÍCI více info
———-
19:15 – 20:45 ve výtvarném atelieru
od 20:15 můžeme využít tělocvičnu,
téma: výuka 1. části formy, 15 minut základy ve dvojicích

Čtvrtky – NEPROBÍHÁ

18:00 – 19:30 v tělocvičně Studia Dobeška, cvičení celé formy, výuka a korekce 3. části formy – rozvoj vnitřního pohybu, cca 15 minut cvičení ve dvojicích
———-
19:30 – 21:00 v tělocvičně
TÉMA: forma a její bojové aplikace (aplikace + korekce daného prvku = ujasníte si důležité aspekty formy). Podmínkou účasti je znát posloupnost celé formy a sestavy od Tuishou po Dalu.

V době virových onemocnění namísto cvičení ve dvojicích zařadíme bezkontaktní techniky (protahování, meditace, zbraně).

Přečtěte si pravidla školy!

Doplňkové aktivity k pravidelnému studiu – skupinová cvičení a skupinové lekce nyní NEPROBÍHAJÍ!

Cvičení ve dvojicích

Pondělky (po 14 dnech) ve výtvarném atelieru Studia Dobeška, všechny úrovně pokročilosti + možnosti navíc, více info

Studijní materiály

K doplňkovým aktivitám patří možnost užívat studijní materiály. V přehledu témat je rozpis témat zlekcí a odkazy!

Nedělní lekce

Neděle cca 2x měsíčně v tělocvičně Studia Dobeška: techniky ve dvojicích – téma dle zájmu (Sanshou?) více info

Pozor – na doplňkové aktivity se nevztahují náhrady zameškaných lekcí z pravidelného studia.