Informace pro učitele2021-04-27T19:57:31+00:00

Tato sekce je určena především učitelům a asistentům (pokročilým žákům), kteří pomáhají s výukou v naší škole. Stránka je i pro ty z vás, kteří si uvědomujete, že dovednosti v Taiji upevňujeme i díky tomu, že jsme obklopeni lidmi stejného zájmu.

Významným osobním růstem v Taiji je zapojení se do procesu výuky, kdy pomáháme méně pokročilým. Neznamená to, že byste měli být hned učitelé a vytvářet nové školy. Jde o to, zda při cvičení spolupracujete s ostatními a chápete důležitost rozvoje školy. Čím více praxe získáte při cvičení ve dvojicích a při předvádění a vysvětlování pohybů formy, tím hlubší podněty sami získáte i pro svůj vlastní růst. Ve spojení s tím, že v naší škole se to děje pod mým dohledem a že můžeme vše konzultovat, máme jako škola pěkný potenciál.

Na této stránce najdete články s tematikou rozvoje školy a vyučování. Momentálně je tato sekce otevřená všem. Časem tu budou i uzamčené stránky a odkazy, ve kterých budeme probírat způsob výuky – texty i videa. Těším se na cvičení, konzultace a spolupráci! MgA. Vlasta Pechová

Pohled do budoucna

S rozvojem našeho webu občerstvujeme také články a texty. Tento článek napsal Robert Amacker v době, kdy jezdil do Prahy vyučovat.

Přejít nahoru