Info pro pokročilé žáky a asistenty

Info pro pokročilé žáky a asistenty2023-09-28T14:23:46+02:00

„Studovat pilně a bez omrzení; učit ostatní a nikdy se tím neunavit.“ (Z knihy „Tak pravil Konfucius“)

Tato sekce je určena pokročilým žákům a asistentům školy Taiji pod lupou®. Některé články jsou určené pouze jim a jsou proto uzamčené. Podívejte se na veřejně přístupný článek Jak učit Taiji a cvičit s ostatními.

Dovednosti v Taiji upevňujeme tím, že je sdílíme s lidmi stejného zájmu. Cvičení Taiji vyžaduje značnou kooperaci mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem. K tomu je třeba vědomě vytvářet vhodné podmínky. Každý se pak naučí a získá daleko víc, než by zvládnul sám.

„Na pole, kde žili čtyři voli, si zvykl chodit lev. Mnohokrát se je pokusil napadnout; ale pokaždé, když se přiblížil, otočili se ocasy k sobě, takže bez ohledu na to, odkud se k nim lev přiblížil, setkal se s rohy jednoho z nich. Nakonec se ale mezi sebou volové rozhádali a každý z nich se šel pást do jiného rohu pole. Lev je napadl jednoho po druhém a brzy skoncoval se všemi.“ (Ezop, 6. stol. př. n. l.)

Osnovy pro šk. rok 2023/24

Do této stránky mají přístup pouze učitelé, asistenti a organizátoři školy Taiji pod lupou. 1. pololetí ve školním

Jak učit začátečníky

Do této stránky mají přístup pouze učitelé, asistenti a organizátoři školy Taiji pod lupou. Stránka patří do

Pohled do budoucna

S rozvojem našeho webu občerstvujeme také články a texty. Tento článek napsal Robert Amacker v době, kdy

Přejít nahoru