Informace pro učitele2021-10-09T16:05:48+02:00

V této sekci najdete články s tematikou rozvoje školy a vyučování Taiji (Tai chi). Sekce je určená především mým pokročilým žákům, kteří pomáhají s výukou v naší škole. Většina obsahu z této sekce je veřejně přístupná. Časem tu možná budou i uzamčené články.

Dovednosti v Taiji upevňujeme díky tomu, že jsme obklopeni lidmi stejného zájmu. Zapojení se do procesu výuky Taiji, kdy pomáháme méně pokročilým, otevírá další osobní růst a cestu. Neznamená to, že se hned máme stát učitelem a vytvářet nové školy. Jde o to, zda při cvičení spolupracujeme s ostatními a pečujeme o růst všech členů školy.

Čím více praxe získáte při cvičení ve dvojicích a při vysvětlování pohybů formy, tím hlubší podněty objevíte i pro svůj vlastní růst. Ve spojení s tím, že se to děje pod mým dohledem, kdy spolu můžeme vše konzultovat, je radostí být toho všeho součástí.

Těším se na cvičení, konzultace a spolupráci! MgA. Vlasta Pechová

Motivační vsuvka

Najděte, co váš žák udělal dobře a z toho vycházejte. Povzbuzujte, motivujte.

Pohled do budoucna

S rozvojem našeho webu občerstvujeme také články a texty. Tento článek napsal Robert Amacker v době, kdy

Přejít nahoru