„Vyprázdni levou stranu, kdykoli se tam objeví tlak. Stejně tak dělej i na druhé straně.“ – Klasické texty

Stejně jako u základního Tuishou se při nácviku pokročilého Tuishou učíme interpretovat směr tlaku od oponenta, svést jeho sílu do svých chodidel a vrátit jí nazpátek. Učíme se také naslouchání, měkkosti a pohybu kolem svého centra.

Pokročilé Tuishou bývá někdy označováno názvem Penglujian. Tento název je odvozen od 4 bojových myšlenek – Odpružení (Peng), Svinutí (Lu), Zatlačení (An), Stlačení (Ji). Právě tyto myšlenky pokročilém Tui shou nacvičujeme. Později k nim můžeme přidat i další bojové myšlenky a bojové aplikace, které mohou obsahovat i kroky.

Na sestavu Peng lu ji an navazuje další sestava ve dvojicích – Tři kroky a také sestava Da lu, která obsahuje další bojové myšlenky. Obě tyto sestavy již zahrnují kroky.

Nácvik sestavy Penglujian probíhá bez kroků. Na videu vidíte ukázku, kde klademe velký důraz na pohyb kolem centra (Dantian).