„Vyprázdni levou stranu, kdykoli se tam objeví tlak. Stejně tak dělej i na druhé straně.“ – Klasické texty

Stejně jako u základního Tuishou se i v pokročilém Tuishou učíme interpretovat směr tlaku od oponenta, svést jeho sílu do svých chodidel a vrátit jí nazpátek. Učíme se také naslouchání, měkkosti a pohybu kolem svého centra. Tato sestava je nacvičována bez kroků.

Pokročilé Tuishou bývá někdy označováno názvem Penglujian. Tento název je odvozen od 4 bojových myšlenek – Odpružení (Peng), Svinutí (Lu), Zatlačení (An), Stlačení (Ji). Právě tyto myšlenky zde nacvičujeme. Později k nim můžeme přidat i další bojové myšlenky a aplikace, které mohou obsahovat i kroky.

Do pokročilého Tuishou zapojujeme precizní nácvik Principu taiji a aktivitu nohou.

Na sestavu Penglujian navazuje další sestava ve dvojicích – Tři kroky a také sestava Dalu, která obsahuje další bojové myšlenky. Obě tyto sestavy již zahrnují kroky.