„Seznámením se správným dotekem postupně porozumíš vnitřní síle Jing. Pochopením síly Jing dosáhneš moudrosti.“ – Klasické texty

Při cvičení této základní párové sestavy se učíme interpretovat směr tlaku od oponenta a svést jeho sílu do svých chodidel. Tento nácvik prostupuje všemi technikami Taiji ve dvojicích a vede k rozvoji vnitřní síly Jing.

Tuishou poskytuje prostor pro nácvik naslouchání, měkkosti a pohybu kolem svého centra. Pracujeme zde s Principem taiji, byť v omezené míře v porovnání s dalšími párovými sestavami.

Základní Tuishou obsahuje 2 bojové myšlenky – myšlenku Zatlačení (An) a myšlenku Odpružení (Peng). Cvičíme s jednou i oběma rukama. Při klasickém provedení Tuishou pracujeme pouze s 2 bojovými myšlenkami a s neměnnou pozicí chodidel – cvičíme bez kroků. Sestavu lze postupně obohatit o další bojové myšlenky či kroky.

Na základní Tuishou navazuje tzv. pokročilé Tuishou – Penglujian.