Sestavy Taiji ve dvojicích

Na této stránce jsou nově zveřejněná videa, která pojednávají o párových sestavách Taiji (Tai chi) stylu Yang. Tyto sestavy nacvičujeme a učíme v naší škole.

Sestavy na sebe navazují stupněm obtížnosti. Začínají od nácviků bez kroků a končí dynamickou Sanshou sestavou, která nese nácviky nejvyšších bojových dovedností.

Cílem cvičení sestav není jejich mechanické nacvičování, ale dovednost spontánně a adekvátně reagovat na oponenta a přitom dodržet všechny principy Taiji.

1) Základní Tuishou

Více informací

2) Pokročilé Tuishou

Více informací

3) Tři kroky

Více informací

5) Sanshou sestava

Více informací