Sestavy Taiji ve dvojicích

Videa na této stránce představují kompletní přehled tradičních párových sestav Taiji (Tai chi) stylu Yang. Všechny tyto sestavy nacvičujeme a učíme v naší škole.

Sestavy na sebe navazují stupněm obtížnosti. Jedná se o sofistikovaný výcvikový manuál. Sestavy začínají od nácviků bez kroků, později jsou přidány kroky a více bojových myšlenek. Vše vrcholí dynamickou Sanshou sestavou, která nese nácviky nejvyšších bojových dovedností.

Podívejte se na video, které podává úvod do párových sestav Taiji. Video je z roku 2014, kdy v Praze hostoval Robert Amacker.

Úvod do párových sestav

Přehled párových sestav

Seřazení podle stupně obtížnosti:

  1. Základní Tuishou
  2. Pokročilé Tuishou (Penglujian)
  3. Tříkrokové Tuishou (Tři kroky)
  4. Dalu
  5. Sestava Sanshou

Cílem sestav není jejich mechanické cvičení, ale kultivace dovednosti reagovat na oponenta a dodržení všech principů Taiji. Vrcholem výcviku Taiji je úroveň, kdy se oprostíme od posloupnosti prvků a zcela spontánně reagujeme na oponenta, aniž bychom tušili, jaký bude jeho další pohyb. Možná to zní paradoxně, ale sestavy jsou cestou, která vás k takovému cíli může dovést.

Sestavy na videích předvádí MgA. Vlasta Pechová a její žáci.

1) Základní Tuishou

Více informací

2) Pokročilé Tuishou

Více informací

3) Tři kroky

Více informací

5) Sanshou sestava

Více informací