K tradičním zbraním v Taiji patří tyč, šavle, meč a kopí. Traduje se, že trénink s tyčí rozvíjí energii Qi, šavle rozvíjí vnitřní sílu Jing a meč vyjadřuje bojovníkovu duši. Nácvik s kopím kombinuje všechny zmíněné kvality.

Zbraně jsou prodloužením těla. Je možné s nimi správně cvičit až po zvládnutí pohybu celého těla a především pohybů nohou. Proto se zbraně do tréninku Taiji obvykle zařazují až později. Při nácviku se zbraněmi se učíme vnímat těžiště zbraně, různá centra pohybu i svůj vlastní střed. Učíme se naslouchat a procvičovat Princip taiji. Cvičení se zbraněmi tak může do určité míry nahrazovat trénink s oponentem.