Li (síla) je uvolněna skrze záda, kroky následují změnu pozice těla.“Klasické texty

V sestavě Tří kroků se učíme dovést na vyšší úroveň pohybové návyky ze sestav Tuishou a Penglujian. Tato párová sestava obsahuje stejné bojové pozice (myšlenky) jako Penglujian – Odpružení (Peng), Svinutí (Lu), Zatlačení (An), Stlačení (Ji).

Toto cvičení podává první ochutnávku správné práce nohou. Je to klamně jednoduché cvičení, kdy kroky vypadají jako stále se opakující tanec. Cvičení má ale vést k tomu, abychom se přesně naučili reagovat na oponenta a nedělali pouze automatické kroky.

Sestava je procvičována v lineárním směru vpřed a vzad. Výcvik tkví v utvoření nové dovednosti – schopnosti změny, kdy během jednoho kroku dojde k přeměně jedné bojové myšlenky v jinou. Jak prozrazuje již samotný název sestavy, sestavu se učíme nejprve se třemi kroky. Později je možné cvičit libovolný počet kroků.

Tři kroky doplňuje sestava Dalu. Ta obsahuje jak kroky, tak i další bojové myšlenky.