Li (síla) je uvolněna skrze záda, kroky následují změnu pozice těla.“Klasické texty

V sestavě Tříkrokové tuishou se učíme dovést na vyšší úrověň pohybové návyky ze sestav Tuishou a Penglujian. Tato párová sestava obsahuje stejné bojové pozice (myšlenky) jako Penglujian – Odpružení (Peng), Svinutí (Lu), Zatlačení (An), Stlačení (Ji).

Cílem Tříkrokového tuishou je spojit reakce studenta s pohyby soupeře a pevně ho propojit s pasem a nohama. Toto cvičení podává první ochutnávku správné práce nohou. Je to klamně jednoduché cvičení, kdy kroky vypadají jako stále se opakující tanec. Cvičení má ale vést k tomu, aby se student naučil přesně reagovat na oponenta a nedělal pouze automatické kroky.

Jak prozrazuje již samotný název sestavy, sestavu se učíme nejprve se třemi kroky. Později je možné cvičit i libovolný počet kroků. Sestava je procvičována v lineárním směru – kroky vpřed a vzad. Výcvik tkví v utvoření nové dovednosti – schopnosti změny, kdy během jednoho kroku dojde k přeměně jedné bojové myšlenky v jinou. Sestavu Tří kroků doplňuje sestava Dalu, obsahuje jak kroky, tak i další bojové myšlenky.