„I když ostatní útočí co největší silou, ty použij síly čtyř uncí, abys odrazil sílu tisíce liber.“ – Klasické texty

Čínská bojová umění považujeme za jednu rodinu, přestože se od sebe značně odlišují. Podle používaných technik je dělíme na styly vnější a vnitřní. Přesná hranice mezi vnějším a vnitřní stylem však neexistuje. Každé bojové umění využívá v různé míře obě koncepce.

Vnější styly

Vnějších stylů existuje značné množství. Označujeme je jako styly tvrdé. Jsou typické především pevností pozic a procvičováním silových úderů. Pozice působí silně i z vizuálního hlediska.

Znak vnitřních bojových umění – monáda s trigramy

Vnitřní styly

Vnitřním bojovým uměním říkáme styly měkké. Jsou založeny na konceptu vnitřního pohybu, který vede k rozvoji vnitřní síly. Využívají schopnosti změny a přizpůsobení se. Vizuální stránka jejich pozic nemusí navenek působit silně, o to více pak překvapuje nečekaná síla a účinnost bojových technik.

Taiji (Tai chi), podobně jako Xingyi a Bagua, patří k tradičním vnitřním stylům čínských bojových umění. Tato tři bojová umění se od sebe odlišují stupněm měkkosti. Taiji je z nich považováno za nejměkčí. Bývá přirovnáváno k tzv. gumovému míči.

MgA. Vlasta PechováStyly a linie Taiji

Bojové umění Taiji sestává z několika stylů pojmenovaných podle svých zakladatelských rodin. Některé styly upadly v zapomenutí, jiné se rozvíjejí dodnes. K nejznámějším stylům dnes patří styly Chen a Yang. Další známé styly jsou Wu, Sun a Wu (Hao). Každý styl Taiji se dále větví na linie mistrů a učitelů, skrze které je Taiji předáváno dále.

V naší škole procvičujeme Taiji stylu Yang. Předáváme a rozvíjíme propracované základy pohybu, kompletní systém sestav Taiji i s bojovými myšlenkami a Principem Taiji.

Rozdíly mezi styly

V individuálních lekcích můžu porovnat specifika stylu Yang s jinými styly.