Autorka článku: MgA. Vlasta Pechová, 2013, upraveno 2021

V Taiji (Tai chi), stejně jako v dalších východních pohybových systémech, budujeme cvičením ve svém fyzickém těle nové cesty (kanály). Těmi následně začíná proudit energie Qi.

Při výcviku Taiji se fyzická a duševní kondice vyvíjí souběžně. Ruku v ruce s tím přichází také ozdravné a energetické procesy. Tyto procesy bývají obvykle očekávány již po prvních trénincích. Kéž by to bylo ale tak jednoduché! Výcvik Taiji totiž vyžaduje a předpokládá píli, trpělivost a čas. Především je vhodné cvičit opakovaně a často, byť krátce. Tělo tak získává nové informace, zvyká si na nové ladění a pohyb. S vývojem cvičení pak přirozeně přicházejí i energetické změny.

Pozor na „hon za energií“

Východní systémy zaměřené na zvyšování a kultivaci energie jsou velmi zajímavé a přínosné. Propracované techniky navyšování energie však byly původně určeny těm, kteří nejprve procházeli náročnou fyzickou a psychickou přípravou, například hathajogou. Původně tajné a posvátné techniky bývají nyní často nabízeny v urychlené „instantní“ podobě. V obklopení reklam, zmatků a rychlosti málokdo hledá a opravdu očekává komplexní systém vyžadující roky práce a disciplíny. Poskytnout jednorázově za určitý obnos úžasnou techniku je navíc i vítaným marketingovým tahem. Kdo by to nebral! Obě strany, prodávající i kupující, jsou rychle uspokojeny.

Tendence přeskakovat fáze fyzického výcviku však mohou vést k energetické nerovnováze. V extrémním případě vedou až k fyzickému či psychickému poranění. Provádí-li totiž nepřipravený člověk pokročilé techniky, například násilná dechová cvičení, nemá vlastně kam získanou energii vkládat. A když neumí svou energii usměrnit, přebytek této energie si začne hledat vlastní cestu. V Číně tento jev bývá označován výrazem „bláznivá Qi“.

Cvičte bezpečně

Nežádoucí energetický jev může nastat v případech, kdy je cvičení výrazně abstraktní a nezahrnuje výcvik fyzického těla. K takovým cvičením se řadí například některé techniky cvičení Qigong (chi kung). Aby nedošlo k energetické nerovnováze, mívají proto cviky Qigong určitý počet opakování a vyžadují osobní dohled učitele.

Z energetického pohledu jsou bezpečnější techniky zaměřené na fyzické provedení pohybu. Tělo samo udá limit cvičení. Je tím přirozeně určena i míra rozproudění energie. Bojové umění Taiji patří do této kategorie, jelikož trénujeme tělo a zaměřujeme se na fyzický pohyb. Vše další je pak vítaným dárkem za naši snahu. Ne nadarmo se i v Klasických textech dočteme, že se máme zaměřit na pohyb a ne na samotnou energii.

K čemu nám vůbec bude práce s energií, když nebude mít kudy proudit? Kultivujte proto svou tělesnou schránku, je to váš „dům“. Čím lépe si tělo vystavíte, tím lepší budete mít i energetické zázemí a potenciál.

Nejste si jistí, zda cvičíte správně? Objednejte se na individuální lekci či konzultaci.

more_3713