Dávní mistři Taiji (Tai chi) sepsali své znalosti do spisů označených Klasické texty. Texty popisují bojové techniky Taiji formou krátkých metafor a otevírají i hlubší filosofické vhledy do běžného života.

Klasické texty Taiji překlenují téměř tisíc let, počínají pravděpodobně legendární osobností Zhang San-fenga ze 13. století.  Podle jedné z mnoha pověstí  je Zhang San-feng považován za zakladatele Taiji. Pověst říká, že pochopil dynamiku Principu taiji a spojil Princip taiji s bojovými myšlenkami. Do souboru klasických textů lze přiřadit i texty novodobých mistrů, pokud se jedná o myšlenky, které odhalují krásu a podstatu Taiji. Podívejte se na stránku Klasické texty Roberta Amackera.

Klasické texty Taiji definují, co přinese úspěch v individuálním boji, jak cvičit a jak na Taiji pohlížet. Klasické texty Taiji by měly být součástí pokročilejšího studia Taiji. V našich kurzech a cvičeních si texty vysvětlujeme a jejich myšlenky demonstrujeme přímo na určitém cviku.

Citace z Klasických textů objevíte při pročítání našich stránek v sekci Studijní materiály Taiji. Z angličtiny je překládá MgA. Vlasta Pechová.

Ukázky z Klasických textů

Ze slov ‚čtyři unce odrazí sílu deseti liber‘ víme, že technika není založena na síle svalů.“ – Klasické texty

„Přemýšlej pečlivě, co je cílem – prodloužit život a udržet mládí.“ – Klasické texty

„V pohybu jsou všechny části těla lehké, hbité a vzájemně propojené.“ – Klasické texty

„Nejprve hledejte protažení, poté zmenšení. Tak budou vaše pohyby čisté a delikátní.“ – Klasické texty