„Energie Qi má být rozprouděna, duch vnitřně shromážděn.“Klasické texty

Známá pověst Taiji (Tai chi) jako cvičení pro zdraví pramení ze spojení se cvičením Qigong (čchi kung). Taiji je považováno za jeho nejvyšší formu. Společné mají techniky, které usnadňují cirkulaci energie Qi. Patří k nim relaxace, dýchání, důraz na pozice a plynulost a rytmus pohybu.

Základní ozdravné techniky Taiji lze provozovat v kterémkoli věku. Dají se zvládnout i bez pochopení bojových aspektů. Naproti tomu ale právě procvičování bojových aplikací probouzí vyšší energetické změny.

Práce s energií Qi

Způsob práce s energií Qi v Taiji patří do systému promývání kostní dřeně. Celý proces přirovnáváme k funkci dávného parního stroje, kdy se ohněm ohřátá voda začne měnit v páru. Roztahující se pára začne strojem pohybovat (viz. video).

Obdobně je tomu při Taiji, kdy dechem podporujeme a zvyšujeme oheň v oblasti spodního Dantianu. Zahříváme tak vodní složky nad ním. Vzniklá pára – energie Qi – podporovaná pohybem, proudí dále do těla. Následně se v těle ochlazuje, kondenzuje a začne pronikat až do kostí. Tím kosti vyživuje a kosti se stávají pevnější.

Výsledky cvičení Taiji

Výsledky cvičení Taiji jsou obsáhlé a značně komplexní. Nácvik vnitřního pohybu společně s plynulým dýcháním otevírá dráhy (meridiány) v těle. Tím dochází k lepšímu proudění energie Qi. Pomalý a vědomý pohyb, tolik typický pro cvičení sólové sestavy, napomáhá zaměřit pozornost dovnitř těla a vytvářet nové pohybové návyky. Výsledkem je rozvoj koordinace a zvětšení hybnosti. Zlepšuje se schopnost koncentrace a paměti. Taiji navozuje psychickou pohodu, odbourává stres a vnitřní neklid. Má také důležitou roli v redukci osteoporózy, což nám potvrdili přímo i senioři, kteří u nás cvičí.