Připomeňte si témata, která jsme probírali na tomto víkendovém kurzu.

Účastníci kurzu své pohyby obohatili o vnitřní pohyb, který odborně nazýváme Chansijing. Pověděli jsme si o vnitřních pohybech nohou i paží v jednotlivých prvcích. Řekli jsme si, v jaké posloupnosti a jak pohyby správně rozvíjet.

Součástí kurzu bylo také cvičení ve dvojicích, kdy jsme se věnovali základnímu Tui shou v souvislosti s užitím vnitřního pohybu. Zkusili jsme si i další aspekty Taiji (práce s tzv. dřevěným a vzdušným míčem – Princip taiji). Cílem kurzu bylo nejenom naučit výše zmíněné dovednosti, ale také poukázat na význam Chansijing, bez kterého by Taiji pozbylo svou jedinečnost.

Zde je ve zkrate, čemu přesně jsme se věnovali:

  • PAŽE: vnitřní pohyby paží v první části formy – pozice jin, jang, An, Peng, neutrál a plynulý přechod mezi nimi.
  • PAŽE: u prvních pohybů formy jsme rozebrali pohyby paží nezávisle na pohybech nohou.
  • PAŽE: při cvičení prvků jsme se věnovali každé ruce zvlášť – zaměřili jsme pozornost na plynulý pohyb v jedné paži, poté ve druhé paži.
  • PAŽE: věnovali jsme se neutrální pozici paže v přechodu mezi prvky Brnknutí na loutnu a Oprášení kolene a také u prvků Oprášení kolene s twistovými kroky.
  • NOHY: zaměřili jsme se na ukořenění a přenos váhy – bublající pramínek, „plná“ noha vede pohyb.
  • NOHY: v první části formy jsme dosadili správnou techniku přenosu váhy všude, kde je pohyb z postoje koně do postoje střelce.
  • PAŽE A NOHY DOHROMADY: křížové pravidlo, rytmus a posloupnost pohybu vycházející z ukořenění, plnosti a prázdnoty ve spojení s nácvikem s Chansijing – ukázali jsme si příklad na prvku Oprášení kolene a twist.
  • VE DVOJICÍCH: základní Tuishou a důraz na rozvoj Chansijing.
  • VE DVOJICÍCH: tvorba dřevěného míče a tvorba míče vzdušného. Více o tomto tématu pojednává stránka Úrovně Principu taiji.