S rozvojem našeho webu občerstvujeme také články a texty. Tento článek napsal Robert Amacker v době, kdy jezdil do Prahy vyučovat. Ačkoli uběhla spousta let, text obsahuje nadčasové informace a stojí za přečtení.

Pohled do budoucna

Autor textu: Robert Amacker

(datum vzniku článku je pravděpodobně rok 2007)

V současné době je Taijiquan (Taiji, Tai chi) chváleno i proklínáno pro svoji popularitu, která je zřejmě celosvětová, přičemž nehrozí nebezpečí jejího poklesu.

Robert Amacker a Vlasta Pechová, Taijipodlupou.czJako fyzické ztělesnění silného a univerzálního principu se snadno nabízí širokému spektru technických interpretací a linií, kde může být cokoli posíleno určitým druhem logického filosofického spojení. Pro svůj značný filosofický rozsah a též pro množství historických a metodických spojení se cvičením Qigong a čínského boxu, mohou lekce Taijiquan vytvářet představu čehokoliv, počínaje střety novodobých skupin a konče chlapíky, rozbíjejícími lahve coca-coly nad svými hlavami. Z tohoto důvodu si myslím, že je vhodné jasně definovat svoji vlastní minulost, oblasti, na které kladu důraz a záměry, týkající se školy v České republice.

Ve věku jedenácti let jsem začal se cvičením Judo a bojovým uměním se zabývám víc než padesát let. Z toho více než čtyřicet let se věnuji výlučně stylu Yang v umění Taijiquan. Od roku 1968 jsem učitelem. Měl jsem to štěstí, že jsem měl dva učitele, kteří byli přímými studenty Yang, Cheng-fu (Cheng, Man-ch’ing a Chu, Ch’u-fang), a kteří mi dali dobrou představu o samotném stylu. Jedná se o úplný systém skládající se z pěti hlavních prvků: Forma, Tuishou, Three-step tuishou, Dalu, a sestava Sanshou. Získané dovednosti lze rozšířit studiem čtyř tradičních zbraní – tyče, šavle, meče a kopí.

Zjednodušení vede ke zklamání

Z mého pozorování a zkušenosti plyne, že všechny pokusy o vylepšení, modernizaci nebo zjednodušení klasických tradic spojených se získáváním těchto dovedností vedou k naprostému zklamání. Podobně není potřeba zdůrazňovat nebo obšírně popisovat prospěšnost cvičení pro fyzické i mentální zdraví. K tomuto dochází správným cvičením zcela přirozeně.

Správné cvičení přináší výsledky, které jsou zcela zřejmé a nelze je pouze předstírat, přirozeně vypadající pohyb, kterého je skutečně nemožné dosáhnout bez roků tvrdé práce. Bez tohoto rozvoje se vůbec nelze pokoušet o dosažení vyšší úrovně Taijiquan. Po desetiletích výuky vyšších úrovní vím přesně, co potřebuji vidět a jak toho dosáhnout. Plně se věnuji škole, ve které se vyučuje kompletní systém, a kde se ukazuje celý rozsah tohoto umění.

Uchování tradice

Důkaz, že toho lze dosáhnout, lze vidět v mé moskevské škole. V průběhu pouhých deseti let se stala místem, kde se skutečně cvičí všechny úrovně tohoto umění, a kde lze říci, že klasické tradice Yang je skutečně živá. Doufám v uskutečnění podobného cíle v Praze. Toto přání nachází aktivní podporu studentů školy v Moskvě, jejichž zkušenost může být velice prospěšná.

Jsem zkrátka technický purista, který nenávidí násilí, ale miluje box a nevidí v tom žádný rozpor. Neustále odmítám přijmout jakoukoliv verzi Taijiquan, která nezahrnuje nejvyšší úroveň a odměnou je mi uspokojení, když vidím dosažení této úrovně u svých studentů. Jak jsem již řekl, existuje velké množství cvičení, která se v současné době učí pod názvem Taijiquan, přičemž mnohá jsou pravděpodobně velmi cenná. Pouze studenti sami však určují, co skutečně chtějí a zda to skutečně získávají. Ať očekávají cokoliv, já mohu zaručit pouze to, že pokud se dostanou do mé školy, pokusím se je zasvětit do umění Taijiquan v té nejčistší podobě.

Z angličtiny přeložil Mgr. Vladimír Pech.