Ve víkendovém kurzu jsme se seznámili s pozicemi trigramů – osmi bojovými myšlenkami v Taiji.

trigram-monada

Kurz „Bojové myšlenky v Taiji“ vedla MgA. Vlasta Pechová. Kurz byl určen výhradně pro naše žáky – všechny pokročilejší úrovně i ty, kteří se u nás učí alespoň 1 rok. Náročnost cvičení byla individuálně přizpůsobena každému účastníkovi. Dalo se účastnit celého kurzu či jen některých bloků.

V kurzu jsme si představili bojové myšlenky v Taiji – 8 pozic trigramů. Pochopení těchto myšlenek směruje k přesnějšímu provedení sólové sestavy i párových sestav. Pro správné provedení bojových myšlenek (8 pozic trigramů) je třeba užití vnitřního pohybu. Zaměřili jsme se proto i na nácvik vnitřního pohybu. U vybraných prvků z formy jsme probrali jejich sólové provedení i jejich bojové významy. V kurzu jsme si rovněž ukázali 8 pozic trigramů v párových sestavách.

Kurz byl rozdělen na dvě tematické části:

 1. Forma a její aplikace: vybrané prvky z formy – sólové provedení (důraz na rozvoj vnitřního pohybu) a jejich bojové aplikace ve dvojicích.
 2. Sestavy ve dvojicích: sestavy Penglujian a Dalu – pozice osmi trigramů.

Harmonogram:

 • Pátek: 18:30 – 21:00 forma a její aplikace
 • Sobota: 9:00 cvičení formy, 9:30 – 12:00 forma a její aplikace, 14:00 – 15:30 sestavy ve dvojicích
 • Neděle: 9:00 cvičení formy, 9:30 – 12:00 forma a její aplikace, 14:00 – 15:30 sestavy ve dvojicích

PŘEHLED TECHNIK, KTERÉ JSME PROBRALI A PROCVIČILI:

Nácviky ve dvojicích:

 • ROZDĚLENÍ (SEK): tuto bojovou myšlenku jsme nacvičovali v prvcích Zdvižené ruce, Brnknutí na loutnu. V Dalu jsme cvičili Rozdělení, kterému přezdíváme „Segal“.
 • LOKET: bojovou myšlenku lokte jsme nacvičovali v prvku Oprášení kolene a úder a také v sestavě Dalu.
 • ZATLAČENÍ: tuto bojovou myšlenku může nalézt například v prvcích Uchopení vrabčího ocasu (úder na ramena), Jednoduchý bič, Oprášení kolene, Ustupující opice, Rozevření vějíře a dalších prvcích. Je také v sestavě Penglujian (úder na žebra).
 • ROLL BACK: tato technika je například ve Vrabčím ocasu a cvičení Penglujian.
 • TAH: tuto bojovou myšlenku jsme cvičili v prvku Vyzdvižení měsíce ze dna moře.
 • RAMENO: bojovou myšlenku ramene jsme nacvičovali v prvku Vyzdvižení měsíce ze dna moře a samozřejmě tato bojová myšlenka je i v Dalu.
 • ODPRUŽENÍ: tato bojová myšlenka je například na začátku formy, v prvku Uchopení vrabčího ocasu a v sestavě Penglujian.
 • STLAČENÍ: tuto bojovou myšlenku jsme trénovali v prvku Uchopení vrabčího ocasu. K procítění a zvládnutí této techniky je zapotřebí vnímat vlny, rytmus a elasticitu. Proto jsme se vrátili i k nácviku vln…

Probrali jsme tyto bojové aplikace z formy (uvádím i jejich bojové myšlenky – trigramy):

Uchopení vrabčího ocasu:

 1. Odpružení
 2. Roll back
 3. Stlačení
 4. Zatlačení

Zdvižené ruce, Vyzdvižení měsíce ze dna moře:

 • Rozdělení
 • Tah
 • Rameno

Brnknutí na loutnu a Oprášení kolene (cvičili jsme jako opakující se smyčku):

 • Rozdělení
 • Roll back
 • Loket
 • Zatlačení

Sestavy ve dvojicích – zaměřili jsme se především na Dalu:

K Dalu jsme přidali bojovou myšlenku LOKET a ROZDĚLENÍ (Segal). Rozdělení je možné udělat třemi způsoby, přičemž odpověď na každý z těchto způsobů je jiná (buďto pokračujeme v Dalu, nebo přejdeme do techniky Divoký kůň potřásá hřívou (prvek ze Sanshou). U třetího způsobu přecházíme k prvku Dáma prohazuje člunek (prvek ze Sanshou).

Citace z Klasických textů, které jsme si přečetli:

 • „13 bojových myšlenek by nemělo být podceňováno, zdroj jejich síly je ukryt v bocích.“
 • „Je spousta bojových umění. Ačkoli užívají rozdílné formy, většinou pracují s myšlenkou, že síla překoná slabost a pomalost je utiskována rychlostí. Převaha síly nad slabostí a rychlosti nad pomalostí – to jsou výsledky fyzické instinktivní kapacity a ne správně trénovaných technik.“
 • „Nahoru nebo dolů, dopředu nebo dozadu, vlevo nebo vpravo, vše je jedno a to samé. To vše je mysl a ne vnějšek.“

Bylo to skvělé, děkuji za vaši účast, píli a nadšení!!! Vlasta