Autor článku: Robert Amacker, 2007

Ve článku „Shopping for T’ai Chi Ch’uan“, jsem se pokusil upozornit čtenáře na mnohé obtíže při hledání a výběru učitele, který je odborníkem, zná skutečné T’ai Chi Ch’uan a je ochotný a schopný ho učit. Zvláště jsem se zmínil o dost nepříjemném faktu, že existence velké a úspěšné školy příliš nezaručuje skutečnou důvěryhodnost učitele.

Je to způsobeno tím, že v tajemném světě popularity se pod názvem T’ai Chi Ch’uan (Taijiquan, Taiji, Tai chi) vyučuje mnoho věcí a mnoho dosti elementárních verzí tohoto umění. To může vést a často i vede k velice prospěšným a účinným cvičením, což vysvětluje velké množství studentů a dobrou pověst tohoto umění. Pokud jde o nějaký celkový přínos lidstvu, je tato forma snad nejlepší ze všech možností, neboť jediný reálný problém T’aj Chi Ch’uan, jak ukázal Cheng, Man-ch’ing, je to, že se jedná o, cituji „příliš obtížné umění, než aby mohlo být nějak společnosti užitečné.“

Robert Amacker a jeho učitel Chu Chu-fang

R. Amacker a jeho učitel Chu Chu-fang

Avšak je zde ještě jeden důvod, proč velká škola není žádnou zvláštní zárukou. Vyplývá to z faktu, že T’ai Chi Ch’uan ve své nejvyšší rovině není byznysem, politickým hnutím, nebo náboženstvím, nýbrž uměním. Organizační dovednosti nejsou požadavkem ani výsledkem zvládnutí tohoto umění.

Největší mistři tohoto umění v minulosti byli známi pro své často excentrické a nepředvídatelné chování. Téměř podle definice, nejsou to pouzí umělci, ale Taoističtí umělci a v tom se skrývá  snad největší nepředvídatelnost. Mistru T’ai Chi Ch’uan absolutně nic nebrání stát se organizačním géniem a úspěšným obchodním magnátem, ale existuje stejná pravděpodobnost, že se stane tuláckým minstrelem, nebo nezaměstnaným astrofyzikem závislým na sociálních dávkách.

Přes své filozofické rozměry a spojení, T’ai Chi Ch’uan nevytváří ani neprotěžuje žádný druh definovatelné „filozofické“ osobnosti, zcela jistě ne takové, která by cítila potřebu shromažďovat lidi stejného světového názoru. Pokud ale člověk chce nalézt skutečnou kultivovanost nabízenou uměním T’ai Chi Ch’uan a nechce se spíše zapojit do jednoduššího dostupnějšího a méně ambiciózního studia za předpokladu, že našel někoho, kdo je schopen T’ai Chi Ch’uan vyučovat, což však může být obtížné, potom… Jak má zájemce postupovat? Co skutečně získává a jak mu to bude sděleno?

Na jedné straně, člověk získává pouze znalosti, informace, vodítko, chcete-li, a to je vše, co jedinec potřebuje, alespoň teoreticky. Ale z praktického hlediska potřebuje praxi, skutečnou praxi, rozdílnou od obvyklého spojování umění T’ai Chi Ch’uan s jeho pomalými a tajemně vypadajícími sólovými projevy. Potřebuje další lidi, reálné lidi, kteří jsou navzájem odlišní, avšak spolupracují na stejné technice. Navíc musí souhlasit se schůzkami v určitém čase na určitém místě a s určitou pravidelností, která, má-li vést k úspěchu, musí trvat celé roky. Toto je škola, můj příteli.