Vznik a vývoj těchto stránek

Vlasta Pechová Taiji (Tai chi), San Francisco 2011

Tento web nevznikl na základě byznys plánu. Vznikl proto, že jsem si na svých cestách za Taiji (Tai chi) potřebovala sepisovat své poznatky. Potřebovala jsem si uvědomit různé aspekty Taiji a začít je chápat v souvislostech. Pro mé cesty mi přišlo nejlepší mít platformu, kterou nemusím balit a dávat do tašky. Chtěla jsem něco, k čemu se dostanu odkudkoli!

A tak vznikly uzamčené webové stránky pro mé vlastní potřeby a studium. Postupně, jak se stránky rozvíjely a plynul čas, začala jsem je otevírat veřejnosti. A protože jsem začala i více učit, rozvíjela jsem nadále i některé uzamčené sekce a pouštěla do nich své žáky.

Současnost

Současné webové stránky jsou výsledkem letitého vývoje. Mají svůj již třetí kabátek a vizuálně i funkčně jsou už úplně jinde než před lety. Stejně jako dříve jsou i nyní v neustálém vývoji. Za ty roky se web rozvinul do několika různých sekcí. Kromě informací o nás a o našich kurzech a cvičeních na webu najdete sekce, které jsem zařadila pod online studium. Například tyto:

  • Videa zdarma – provedou vás základními a poměrně jednoduchými nácviky pohybu. Jsou určena pro veřejnost i mé žáky.
  • Krátké animace o Taijiseznamují s principy a aspekty Taiji.
  • Online kurzy a lekce – rozvíjím je poměrně pomalu, získávám zkušenosti a docela se těším, co to ještě přinese.

Nové úpravy webu můžete sledovat v novinkách webu.

Studijní materiály

Hlavním pilířem studijních materiálů jsou tyto tři sekce:

Sestavy Taiji + Základy pohybu + Informace o Taiji

Jsou to vlastně nejrozvinutější části webu. Obsahují stránky s výukovými texty, ilustracemi a videi. Studijní materiály opakovaně upravuji a doplňuji o texty, videa a animace.

  • Sestavy Taiji podávají přehled o sestavách, které cvičíme v naší škole. V uzamčených částech jsou výuková videa.
  • Základy pohybu představují nácviky důležité pro zvládnutí a pochopení pohybu typického pro Taiji.
  • Informace o Taiji se zaobírají popisem Taiji, bojových myšlenek, Principem taiji, kultivací pohybu a vnitřní sílou.

Ve studijních materiálech najdete také přehled témat určených mým žákům. Během vývoje stránek vznikly i lekce s příběhem. Vytvořila jsem je na jaře 2020 jako podpora cvičení v době koronaviru. Zábavnou formou seznamují s Taiji, inspirují a podávají návody ke cvičení.

Pro plynulé studium jsem vytvořila průvodce studiem.

Blog a archiv

Na webu je také blog, kde najdete například mé články z cest za Taiji a také články Roberta Amackera. Archivuji také naše akce, které proběhly a na které si chceme uchovat vzpomínku – Archiv našich akcí.