Vznik a vývoj těchto stránek

Ne, tento web nevznikl na základě byznys plánu. Vznikl proto, že jsem si na cestách za Taiji (Tai chi) potřebovala sepisovat své poznatky. Potřebovala jsem si uvědomit různé aspekty Taiji a začít je chápat v souvislostech. Pro mé cesty mi přišlo nejlepší mít platformu, kterou nemusím dávat do tašky, ke které se dostanu odkudkoli. A tak vznikly uzamčené webové stránky pro mé vlastní potřeby a studium. Postupně, jak se stránky rozvíjely a plynul čas, začala jsem je otevírat veřejnosti. A protože jsem začala i více učit, rozvíjela jsem nadále i některé uzamčené sekce.

Současnost

Současné webové stránky jsou letitým vývojem. Mají svůj již třetí moderní kabátek. A stejně jako dříve jsou i nyní v permanentním vývoji. Za ty roky se web rozvinul do několika různých sekcí. Kromě informací o nás a o našich kurzech a cvičeních na webu najdete sekce, které jsem zařadila pod online studium. Tady je jejich přehled a popis, k čemu slouží:

Přehled témat

Přehled témat je určený mým žákům. Naleznete tam přehledy témat z jednotlivých lekcí. Sledováním přehledu témat získáte jasnější osnovu pro studium. Nebudete se tak ztrácet v záplavě informací. V přehledu najdete i odkazy. Můžete si opakovat a doplňovat znalosti.

Videa zdarma

Pod online studium patří i šest videí zdarma. Videa vás provedou základními a poměrně jednoduchými nácviky pohybu. Videa jsou určena pro veřejnost i pro mé žáky.

Sestavy Taiji + Základy pohybu + Informace o Taiji

Tyto tři sekce jsou vzájemně propojené a prolinkované studijní materiály, částečně jsou otevřené i veřejnosti. Uzamčené části jsou určené mým žákům. Obsahují stránky s výukovými texty, ilustracemi a videi. Neomezený vstup ke studijním materiálům je zpoplatněn.

  • Sekce Sestavy Taiji podává přehled sestav, které cvičíme v naší škole. V uzamčených částech jsou výuková videa.
  • Základy pohybu představují nácviky důležité pro zvládnutí a pochopení pohybu typického pro Taiji.
  • Informace o Taiji se zaobírají popisem Taiji, bojových myšlenek, Principem taiji, kultivací pohybu a vnitřní sílou.
  • V poslední době k těmto sekcím přibyly navíc i lekce s příběhem, které začaly vznikat na jaře 2020 jako podpora cvičení v době koronaviru. Zábavnou formou seznamují s Taiji, inspirují a podávají návody ke cvičení.

Blog a archiv

Na webu je také blog, kde najdete například mé články z cest za Taiji a také články Roberta Amackera. Archivuji také naše akce, které proběhly a na které si chceme uchovat vzpomínku – Archiv našich akcí.