Na této stránce si můžete zopakovat témata, kterým se věnujeme v pravidelném studiu v období PODZIM 2020. Po každé lekci sem témata přidáme:

Čtvrtek 24. 9. 2020

18:00 – 19:30 3/12

 • detail prvku Dáma prohazuje člunek (nohy), opakování prvku Divoký kůň potřásá hřívou ve třetí části formy
 • základní a pokročilé Tuishou – zaměřili jsme se na pohyb kolem centra (oheň) a příště si to zopakujeme

19:30 – 21:00 3/12

 • aplikace prvku Divoký kůň potřásá hřívou, korekce tohoto prvku z pohledu pochopení bojové aplikace (příště si to zopakujeme, ve dvojicích Divokého koně procvičíme v propojení s Penglujian a Sanshou)

Středa 23. 9. 2020

17:30 – 19:00 začátečníci 3/12

17:30 – 19:00 mírně pokročilí 3/12

 • Forma – zacvičení první a druhé části formy. Detailně jsme pracovali na prvcích Brnknutí na loutnu, Oprášení kolena a twist; individuální korekce prvku Ruce v oblacích

19:15 – 20:45 začátečnické úrovně 3/12

 • První část formy až po prvek Jednoduchý bič.

Úterý 22. 9. 2020

18:00 – 19:30 začátečníci 3/12

18:00 – 19:30 mírně pokročilí 3/12

 • Nácviky pohybu těla kolem osy vody. K nácviku jsme přiřadili i pohyby paží (údery, roll back, „pizza“). O ose vody/vertikální ose pojednává stránka Taiji a centrum těla, najdete tam i video.
 • Forma – zacvičení první a druhé části formy až po Rozevření vějíře. Detailní nácviky prvku „Ruce v oblacích“ ze druhé části formy – tady najdete video (najdete to pod názvem „Výukové video 3“).

19:30 – 21:00 3/12

Forma: kopy patou – rozdíl mezi prvním kopem ve formě a ostatními kopy patou, ukázali jsme si i bojovou aplikaci; Ruce v oblacích – různé varianty nácviku (z pohledu kruhů a vln, z pohledu rozvoje Chansijing)

—–

Čtvrtek 17. 9. 2020

18:00 – 19:30 2/12

 • opakování prvku Divoký kůň potřásá hřívou ve třetí části formy: individuální korekce, příště se podíváme na pohyby paží
 • základní a pokročilé Tuishou – příště se zaměříme na pohyb kolem centra (oheň)

19:30 – 21:00 2/12

 • vnitřní síla Jing a Chansijing v prvních prvcích formy
 • aplikace prvku 1. a 2. odpružení, poté i v Tuishou; ukázali jsme si souvislosti a rozdíly mezi bojovou aplikací a nácvikem formy, popovídali jsme si i o Tingjing a Pengjing

Středa 16. 9. 2020

17:30 – 19:00 začátečníci 2/12

 • Páteř – vlna páteří a vyrovnání páteře
 • Pohyby nohou – nácvik vykročení
 • Pohyb kolem vertikální osy v postoji koně, střelce a na jedné noze – viz. video na stránce Centrum těla.
 • Kruhy pažemi (zatím jen jedna ruka)
 • Pohyby paží – nácvik vnitřního pohybu
 • Začátek první části formy (první a druhé Odpružení ve formě, důraz jsme dali na pohyby nohou). Videa první části formy naleznete na této stránce. Příště probereme prvek Otevření, zatím jsme tento pohyb přeskočili.

17:30 – 19:00 mírně pokročilí 2/12

 • Forma – zacvičení první a druhé části formy. Detailně jsme pracovali na Oprášení kolena a twistovém kroku.
 • Opakování a procvičování vnitřních pohybů paží.

19:15 – 20:45 začátečnické úrovně 2/12

 • Pohyby paží a rozvoj vnitřního pohybu – Chansijing.
 • První pohyby formy (Odpružení 3x) a ukázka bojové aplikace.

Úterý 15. 9. 2020

18:00 – 19:30 začátečníci 2/12

18:00 – 19:30 mírně pokročilí 2/12

 • Forma – zacvičení první a druhé části formy až po Rozevření vějíře. Nově jsme pracovali na prvku „Ruce v oblacích“ ze druhé části formy – tady najdete video (najdete to pod názvem „Výukové video 3“)

19:30 – 21:00 2/12

Po zacvičení formy jsme se věnovali cvičení ve dvojicích. Zaměřili jsme se na pozici Peng (svinutí a rozvinuté pozice, odhození) a poté v základním Tuishou a pokročilém Tuishou na svedení oponentova tlaku do chodidel + navrácení síly skrze nohy a ruce.

—–

Čtvrtek 10. 9. 2020

18:00 – 19:30 1/12

19:30 – 21:00 1/12

 • aplikace prvku Otevření; kovový míč (viz. Úrovně Principu taiji): nácviky na procítění a aplikaci kovového míče

Středa 9. 9. 2020

17:30 – 19:00 začátečníci 1/12

17:30 – 19:00 mírně pokročilí 1/12

 • Forma – zacvičení první a druhé části formy. Detailně jsme pracovali na poslední otočce (+ kopy) ve druhé části formy.
 • Opakování a procvičování vnitřních pohybů paží. Detailní nácvik vnitřního pohybu paží v prvních prvcích formy.

19:15 – 20:45 začátečnické úrovně 1/12

Úterý 8. 9. 2020

18:00 – 19:30 začátečníci 1/12

18:00 – 19:30 mírně pokročilí 1/12

 • Pohyb kolem tří os
 • Forma – zacvičení první a druhé části formy až po Rozevření vějíře, detailně jsme se věnovali prvkům Vykrytí, obtočení a úder, Zdánlivé uzavření a Obejmi tygra.

19:30 – 21:00 1/12

Po zacvičení formy jsme se věnovali cvičení ve dvojicích – základní Tuishou a pokročilé Tuishou. V pokročilém Tuishou jsme se zaměřili na nácvik vzdálenosti center a na svedení oponentova tlaku do chodidel + navrácení síly skrze nohy a ruce. Ke konci lekce jsme procvičili Dalu.