V souvislosti s omezením vyhlášených vládou je počet účastníků v lekcích omezen na max. 10 (včetně učitelů a asistentů). Vzhledem k tomu, že v naší škole výuka probíhá v malých skupinách, nemáme s tímto omezením až tak velký problém. Přesto je však nutné upravit určitá pravidla docházky.

Vstup pokročilých do lekcí k méně pokročilým

Pokročilí, kteří běžně chodíváte do části lekcí pro méně pokročilé, vaše účast je bohužel nyní omezena. Jestliže tedy přijdete dříve a uvidíte, že je nás 10 (sami si nás přepočítejte), pak vyčkejte venku nebo ve vstupní hale (v hale je nutné mít roušku). Po konci lekce se pak zařadíte do lekce určené pro vás.

Náhrady zameškaných lekcí

Omezení počtu 10 osob v lekci se bohužel dotýká možnosti náhrad zameškaných lekcí. V případě více žádostí o náhradu lekcí nedokážu přesně ohlídat, kde je kolik účastníků. Tedy nezaručím na 100%, že si lekci můžete nahradit. Pro představu, jak je kde plno při běžné účasti (započítáno i s učiteli/asistenty):

  • úterý 18:00: 10 v tělocvičně, 7 ve výtvarce (malé prostory) = při plné účasti náhrada není možná
  • úterý 19:30: 8 v tělocvičně = náhrada je možná, ale jedná se o lekci pro pokročilé
  • středa 17:30: 10 v tělocvičně = při plné účasti náhrada není možná
  • středa 19:15: 7 – 8 ve výtvarce = při plné účasti náhrada není možná (malé prostory)
  • čtvrtek 18:00: 10 v tělocvičně = při plné účasti náhrada není možná
  • čtvrtek 19:30: 9 v tělocvičně = náhrada je možná, ale jedná se o lekci pro pokročilé

Momentálně nejjednodušší a i nejjistější způsob domluvení náhrady je ozvat se mi přesně v den, kdy chcete přijít. Ideálně až odpoledne, neb to mívám čerstvý přehled, zda se někdo omluvil… Budu-li vědět, že se mi někdo omluvil, pak můžete přijít místo něj. Když si nebudu jistá, můžete zkusit přijít. Jestli bude volné místo, pak tam zůstanete. Když však bude plno, tak náhrada bohužel nebude možná.

Když se mi některý den omluví více lidí a bude výrazněji volno, napíšu to do naší Whatsapp skupiny. Pak si můžete místo zabrat pro náhradu. 🙂

Děkuji za pochopení a spolupráci při docházce na lekce. Těším se na cvičení s vámi!!!

Vlasta