Evidence osobních údajů: On-line přihlášením (vyplněním přihlášky) z tohoto webu a účastí na lekcích udělujete lektorce MgA. Vlastě Pechové souhlas ke zpracování osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail, telefon, rok narození, adresa). Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s GDPR a slouží výhradně k činnosti poskytování lekcí, cvičení a kurzů MgA. Vlasty Pechové. Získané osobní údaje MgA. Vlasta Pechová v žádném případě neposkytuje třetím stranám.

Změna osobních údajů: O změnu či doplnění zápisu osobních údajů můžete požádat na e-mailové adrese info@taijipodlupou.cz. Jestliže chodíte na lekce, ve vlastním zájmu dbejte na včasné ohlášení změny vašeho telefonního čísla či e-mailové adresy.

Vymazání osobních údajů: Ukončení docházky nahlaste na info@taijipodlupou.cz. Při ohlášení ukončení docházky budou vaše osobní údaje smazány do 1 týdne od nahlášení. Jestliže konec zájmu o lekce, cvičení a kurzy MgA. Vlasty Pechové neoznámíte, budou vaše osobní údaje vymazány nejpozději do 6 měsíců od vaší poslední zprávy nebo do 6 měsíců od poslední lekce, cvičení či kurzu, který jste navštěvoval/a.