Příměstský kurz Taiji v Praze: 19. – 26. 8. 2023

Tento příměstský kurz Taiji (Tai chi) je určený pro žáky naší školy – všechny úrovně pokročilosti. Některé techniky budeme cvičit všichni společně, na jiné se rozdělíme do skupinek podle pokročilosti. Výuku vede MgA. Vlasta Pechová, asistují pokročilí žáci.

Cvičit budeme v tělocvičně TJ Sokol Praha – Krč

Adresa: Za Obecním úřadem 354/7, Praha 4 – Krč

Pěšky: Do TJ Sokol v Krči se dostanete pěšky za 10 minut ze stanice Budějovická: z ulice U Habrovky pokračujte dolů po schodech a lesní cestou dolů (nikam neodbočujte).

Autobusem: U tělocvičny je zastávka „Nad Rybníky“ – autobus č. 117 a 203.
Autem: Můžete využít parkovitě u tělocvičny zdarma.

Harmonogram

Cvičit budeme 8 dnů (4x navečer a 4x dopoledne). Harmonogram je navržený tak, že jeden den se bude cvičit pouze navečer a druhý den pouze dopoledne. Takto se budou bloky střídat. Tím bude i čas na odpočinek, rodinu, práci, procházky… Každý cvičební blok se skládá z části A a z části B.

Část A trvá 120 minut: po zacvičení formy se budeme věnovat jednotlivým prvkům formy. Vysvětlíme si jejich provedení s důrazem na vnitřní pohyb, rozvoj vnitřní síly a také jejich bojové významy. Výuka je vhodná pro všechny úrovně pokročilosti, v případě velkých rozdílů se občas rozdělíme na skupiny s rozlišnými dovednostmi. Na tento blok můžeme vzít i zájemce z jiných škol – po předchozí konzultaci.

Část B trvá 60 minut: zaměříme se na cvičení ve dvojicích, budeme se věnovat Principu taiji a jeho úrovním v párových sestavách – v základním i pokročilém Tuishou, v sestavě Dalu i ve vybraných prvcích sestavy Sanshou. Výuka je vhodná pro všechny úrovně pokročilosti, v případě velkých rozdílů se rozdělíme na skupiny s rozlišnými dovednostmi.

  • Chcete-li se poradit, které části jsou pro vás vhodné, napište na info@taijipodlupou.cz
den 9:30 – 11:30 část A 11:30 – 11:50 11:50 – 12:50 část B 16:00 – 18:00 část A 18:00 – 18:20 18:20 – 19:20 část B
1) SO 13. 8. forma, bojové myšlenky pauza cvičení ve dvojicích
2) NE 14. 8. forma, bojové myšlenky pauza cvičení ve dvojicích
3) PO 15. 8. forma, bojové myšlenky pauza cvičení ve dvojicích
4) ÚT 16. 8. forma, bojové myšlenky pauza cvičení ve dvojicích
5) ST 17. 8. forma, bojové myšlenky pauza cvičení ve dvojicích
6) ČT 18. 8. forma, bojové myšlenky pauza cvičení ve dvojicích
7) PÁ 19. 8. forma, bojové myšlenky pauza cvičení ve dvojicích
8) SO 20. 8. forma, bojové myšlenky pauza cvičení ve dvojicích

KURZOVNÉ

  • Organizační poplatek 1000,- Kč je nutné uhradit do 30. 6. 2023. Doplatek kurzovného (po odečtení organizačního poplatku) prosím uhraďte do 3. 8. 2023.

Cenu a přihlášku připravujeme a sem vše umístíme až v roce 2023. Předběžný zájem můžete zasílat na info@taijipodlupou.cz

Další informace

  • Přineste si karimatky na závěr cvičebního bloku A budeme cvičit i protahovací a uvolňovací cviky na zemi. Karimatky si můžete během týdne nechávat v tělocvičně.
  • Občerstvení – harmonogram je nastavený tak, že si stačí nosit svačinu. Chcete-li jít s ostatními na oběd či večeři, pak se můžete společně domluvit.

ONLINE PŘIHLÁŠKA

Přihláška zatím není k dispozici. Případní zájemci můžete předběžně psát na info@taijipodlupou.cz