Průvodce studiem

Jmenuji se Vlasta Pechová. Kromě kurzů Taiji (Tai chi) rozvíjím a umožňuji i online studium. Můžu být vaším průvodcem, učitelkou či konzultantkou – viz. individuální lekce. Materiály na webu můžete studovat i bez mé asistence, v tom případě vaše kroky nasměruje text níže.

Studujte a cvičte Taiji

Můžete mít sebelepší informace o Taiji, skvělého učitele, kolektiv nadšenců i výborné studijní materiály, je tu ale jedna činnost, kterou za vás nikdo neudělá. Tím je vaše pohroužení se do tématu. Vymezte si čas, který si rozdělíte na studium a cvičení.

Jednoduché cviky a principy Taiji

Tyto sekce jsou volně přístupné.

Animace o Taiji neotřelou a originální formou seznamují s principy Taiji. Najdete tam i odkazy pro další studium.

Stránka Cvičte si s videi zdarma je vhodná pro začátečníky. Obsahuje 6 videí s jednoduchými cviky a úvodem do Taiji. Jsou tam i texty a odkazy.

Studijní materiály

Některé části studijních materiálů jsou volně přístupné. Neomezený vstup je zpoplatněn.

Práce s dechem

Podívejte se na jednoduchou dechovou sestavu I tin ting. Zavítejte také na stránku Dech a Taiji.

Meditace

Statické meditaci se můžete věnovat jako samostatnému nácviku, aniž byste cvičili Taiji. Nebo jí můžete praktikovat jako doplněk k Taiji.

Propojení hlavních studijních sekcí

Sekce Sestavy Taiji, Základy pohybu a Informace o Taiji mají každá svou ikonku. Na jejich hlavních stranách jsou všechny tři ikonky, abyste se mezi nimi lépe pohybovali:

Náplň webu

Obsahem webu jsou mé autorské texty, výuková videa a originální obrázky. Stránky neustále rozvíjím. Nápady k obsahu webu mi pište na info@taijipodlupou.cz.

Základy pohybu

Sekce Základy pohybu obsahuje cviky důležité pro zvládnutí a pochopení Taiji. Najdete tu cviky pro jednotlivé části těla až po pohyb celého těla. Významné jsou především pohyby nohou. Někdo ale možná upřednostní pohyby pažemi, než si na celý pohybový systém zvykne.

1) Páteř

Naučte se vlnu páteří a vyrovnání páteře – více najdete na stránce Páteř při cvičení Taiji

2) Paže

Navštivte stránku Vnitřní a vnější pohyb a také stránku Pohyb paží v Taiji.

3) Nohy

Chcete-li proniknout do pohybů nohou, postupujte v tomto pořadí:

 1. Bublající pramínek
 2. Základní postoje v Taiji
 3. Vyrovnání páteře
 4. věnujte se pohybům, při kterých nevytváříme kroky a točíme se kolem svého centra: naučte se pohyb kolem vertikální osy, později můžete přidat i pohyb kolem tří os
 5. zkuste i nácvik vykročení a nácvik pohybové smyčky. (Další témata ještě připravuji…)

4) Pohyb celého těla

Až zvládnete předchozí uvedená témata, rozvíjejte pohyb celého těla.

Tip: Lekce s příběhem – zábavná forma studia

Sestavy Taiji

V sekci Sestavy Taiji najdete všechny sestavy, které cvičíme v naší škole! Nejvíce výukových videí zatím obsahuje sólová sestava – forma. Skládá se ze tří částí:

 1. První část formy
 2. Druhá část formy
 3. Třetí část formy
 4. Pokročilí by měli znát názvy formy, abychom se mohli bavit o jednotlivých prvcích.

Informace o Taiji

Vhledy do hloubky cvičení podává sekce Informace o Taiji. Doporučuji především:

 1. Princip Taiji
 2. Úrovně Principu Taiji
 3. Vnitřní síla Jing
 4. nácvik Chansijing

Přeji vám příjemné studium a cvičení! MgA. Vlasta Pechová – autorka webu