Sanshou skupina je složena z žáků naší školy, kteří dlouhodobě cvičí a rozvíjejí Taiji do vyšších úrovní. Pro tuto skupinu jsou vymezené některé lekce a časy, ve kterých se věnujeme fyzicky obtížným nácvikům Taiji. Takové nácviky by měli zvládnout nejprve ti, kteří patří k Sanshou skupině. Je tak zajištěna kvalita výcviku celé školy, protože právě přes členy Sanshou skupiny pak budou dovednosti přirozeně proudit mezi ostatní žáky.

Harmonogram pro Sanshou skupinu

Červen 2021

Červenec a srpen 2021

  • Čas ke cvičení s podobně pokročilými zdarma je vymezen v nedělním cvičení na hřišti.
  • Lekce pro Sanshou skupinu můžou probíhat v úterky, středy a čtvrtky večer. Lekce se budou konat od počtu min. 2 účastníků. Vstupy budou jednorázové po předchozím přihlášení. Jisté jsou pravidelně ÚTERKY od 19:30. Středy a čtvrtky půjdou také = když budu v Praze, dám vždy s předstihem vědět. Můžete se scházet i když tu nebudu a proto se spolu již domlouvejte, které dny se vám hodí. Dny je lepší dopředu zamluvit, aby bylo jasné, že na Dobešce bude volno… Vlasta

Kdo patří do Sanshou skupiny?

Účast v této skupině vyžaduje určité dovednosti a zkušenosti. Do skupiny jsou přizváni ti, kteří již v naší škole cvičí dlouhodobě a fyzicky i mentálně mají na to se věnovat obtížnějším nácvikům. Do skupiny můžou být občas/jednorázově přizváni i méně pokročilí v případě, že se budeme věnovat nácvikům vhodným i pro méně pokročilé nebo v rámci rozvoje školy budeme navyšovat úroveň dovedností ostatních žáků školy.

Co se učí Sanshou skupina?

V Sanshou skupině se věnujeme všem sestavám ve dvojicích a bojovým aplikacím ve spojení s rozvojem vnitřní síly Jing. Účastníci skupiny se učí spolupracovat. Důraz klademe nejen na provedení technik, ale také na dovednost, jak techniky předávat ostatním. Členové Sanshou skupiny jsou proto občas zváni do dalších lekcí, ve kterých se učí pomáhat méně pokročilým. Za tím účelem je také zřízena stránka Informace pro učitele. Pojednává o tom, jak Taiji předávat dále.