„Studovat pilně a bez omrzení; učit ostatní a nikdy se tím neunavit.“ (Z knihy „Tak pravil Konfucius“)

Sanshou skupina je složena z žáků naší školy, kteří dlouhodobě cvičí a rozvíjejí Taiji do vyšších úrovní a mají aktivní zájem o růst školy. Pro tuto skupinu jsou vymezené některé lekce a časy, ve kterých se věnujeme fyzicky obtížným nácvikům. Takové nácviky by měli zvládnout nejprve ti, kteří patří k Sanshou skupině. Je tak zajištěna kvalita výcviku celé školy, protože právě přes členy Sanshou skupiny pak dovednosti přirozeně proudí mezi ostatní žáky.

Kdo patří do Sanshou skupiny?

Účast v této skupině vyžaduje určité dovednosti a zkušenosti. Do skupiny jsou zváni ti, kteří již v naší škole cvičí dlouhodobě a mají zájem o obtížnější nácviky. Současně jsou to lidé, kteří mají zájem o růst školy a chtějí vypomáhat i v jiných lekcích a cvičeních. Do skupiny můžou být občas/jednorázově přizváni i méně pokročilí v případě, že se budeme věnovat nácvikům vhodným i pro méně pokročilé nebo v rámci rozvoje školy budeme navyšovat úroveň dovedností ostatních žáků školy.

Co se učí Sanshou skupina?

V Sanshou skupině se věnujeme všem sestavám ve dvojicích a bojovým aplikacím ve spojení s rozvojem vnitřní síly Jing. Účastníci skupiny se učí spolupracovat. Důraz klademe nejen na provedení technik, ale také na to, jak techniky předávat ostatním. Členové Sanshou skupiny jsou proto občas zváni do dalších lekcí, ve kterých se učí pomáhat méně pokročilým. Za tím účelem je také zřízena stránka Informace pro učitele. Pojednává o tvorbě bezpečného prostředí pro sdílení a předávání Taiji.

Podmínky pro členy Sanshou skupiny

Kromě oboustranného souhlasu účasti v této skupině (souhlas Vlasta – zájemce), člen Sanshou skupiny souhlasí, že pro usnadnění komunikace má a bude užívat:

  • Aplikaci WhatsApp – máme zřízenou WhatsApp Sanshou skupinu, kde se domlouváme na cvičení a případně i na tématech.
  • Zařízený vstup do webu – minimálně do části určené pro učitele (ta je zdarma). Vstup zařizujeme individuálně – stačí poslat požadavek s volbou svého už. jména a hesla na info@taijipodlupou.cz