Milí příznivci Taiji, níže na stránce naleznete přehled aktivit pro červenec a srpen. Najdete tam i plány pro září 2020. Pěkné léto vám přeje Vlasta

1) Červenec:

2) Srpen:

3) Září:

4) Poděkování

Děkuji svým konzultantům ohledně rozvoje školy a všem, kteří mi dávají zpětné vazby, ať se to týká úprav webu nebo mých organizačních dotazů. Děkuji také vám, kdo jste mne podpořili v době vyhlášení stavu nouze. Vašeho zájmu a podpory si velmi vážím! Vlasta

2019-01-01 13.53.28