Taiji a pohyb celého těla

„Nejprve hledejte protažení, poté zmenšení. Tak budou vaše pohyby čisté a delikátní.“
(Klasické texty)
Grafické znázornění cviku páteřní vlna

Grafické znázornění páteřní vlny: pohyb vychází z boků a putuje páteří jako plynulá vlna až do vrcholku hlavy.

Výcvik Taiji vede ke vzájemnému propojení všech částí těla. Ústí v komplexní pohyb celého těla, kdy vůdcem pohybu jsou boky. Z nich se pohyb šíří v plynulých vlnách skrze celé tělo.

Aby mohlo k takovému pohybu dojít, je zapotřebí umět se uvolnit a pohybovat se podobně jako práskající bič. Chceme-li rozhýbat měkkou část biče, je nutné nejprve pohnout držadlem. Následně pohyb projde skrze měkkou část biče.

Při pohybu v Taiji úlohu držadla zastávají boky. Jejich točením se strany na stranu tělo generuje sílu, která přechází v nohy a paže – měkké části biče. Pohyb boků je při Taiji spojen s pohybem kolem bodu Dantian.

Páteřní vlna

Vlna páteří, kterou ukazuje video a animace, patří k revitalizujícímu cvičení. Obsahuje výše zmíněné principy pohybu, kdy pohyb vychází od boků. Měkkou část biče v tomto cviku představuje páteř. V tomto cviku se boky pohybují vpřed a vzad. Vzniklý pohyb dále jako vlna putuje páteří odspoda až k vrcholku hlavy.

Níže uvedené informace jsou pouze pro registrované uživatele webových stránek.

Další obsah této stránky je přístupný pouze přihlášeným uživatelům. Prosím přihlašte se v zápatí této stránky.Please Login or Register for access.
Pokud nejste registrovaným uživatelem a máte zájem o registraci napište nám kontakt
Share Button
Translate »