Rozvoj cirkulace energie Qi

„Qi má být rozprouděna, duch vnitřně shromážděn.“ (Klasické texty)
I t'in t'ing - čchi kung

I t’in t’ing

Energie Qi (čchi) představuje hybnou sílu spojenou se vznikem života. Lze ji charakterizovat jako proces, který způsobuje transformaci energie. V lidském těle má funkci vyživování, ochrany, hybné síly a transformace.

O energii Qi se mluví také jako o energii dechu. Jejím synonymem je například indický výraz prána či dech života, o kterém se zmiňují ve starověkém Řecku.

Energie Qi proudí v těle v drahách zvaných meridiány. Teče především tudy, kde je volná cesta. Pohyb Qi proto přirovnáváme k pohybu vody. Naše mysl by tedy neměla být zaměřena na samotnou energii Qi, ale právě na tělesný pohyb, který umožňuje plynutí energie.

Jak správně cvičit, abyste rozvinuli cirkulaci energie Qi:

 • Necvičte v průvanu či chladném větru. Chladnému větru byste se měli vyvarovat i těsně po cvičení.
 • Cvičte často a spíše v kratších úsecích.
 • Všeobecně platí, že během cvičení začínáme méně dynamickým cvičením, následně přecházíme ke cvičení dynamičtějšímu. Například začneme meditací vestoje, poté zařadíme cviky na místě a později přidáme dynamické cviky s kroky.
 • Naučte se vyrovnat páteř a do svého cvičení začleňte meditaci vestoje (nejlépe na začátek cvičení).
 • Důležitá je také práce s dechem. Naučte se dýchat bránicí.
 • Pro začátečníky je vhodným cvičením sestava I t’in t’ing, kde se naučíte spojit dech s pohybem.
 • Pro rozvoj energie Qi je důležité rozvíjet vnitřní pohyby v pažích a nohách.
 • Jakmile si zvyknete na nové pohyby, zkuste během cvičení plynule dýchat. Dech nezastavujte. Nedýchejte násilně, naopak, snažte se dýchat přirozeně. Platí to pro cvičení formy i pro cvičení ve dvojicích.
 • Pokud si chcete vystavět tělo (otevřít meridiány), aby energie měla kudy proudit, cvičte v nízkých postojích.
 • Jste-li oslabení, unavení či po nemoci, cvičte ve vyšším postoji. Tak se fyzicky příliš nezatížíte. Sice tak tělo neposílíte fyzicky, ale o to více podpoříte samotný oběh energie.
 • Po cvičení ve dvojicích si z hygienických důvodů umyjte ruce.
 • Těsně po cvičení se nesprchujte – vyčkejte alespoň půlhodinu.

Tip.: Přečtěte si článek Práce s energií.

Vlasta Pechová Taiji (Tai chi), San Francisco 2011

Share Button
Translate »