Taiji a centrum těla

„Stůj jako váha, aktivně se otáčej jako kolo.“ (Klasické texty)
Na nalezení svého středu odkazují i Klasické texty. Takto jej vyjádřila MgA. Vlasta Pechová obrázkem.

Stůj jako váha…

Vnímání svého centra (těžiště) představuje blahodárnou meditaci, kdy obracíme pozornost dovnitř těla. Pohybem kolem svého centra navíc můžeme s minimálním svalovým úsilím generovat překvapivě velkou sílu. Nazýváme jí tzv. vnitřní sílou.

Bod Dantian

V Taiji za střed těla považujeme bod Dantian (spodní Dantian). Nachází se uvnitř těla přibližně dva prsty pod pupkem a úzce koresponduje s těžištem těla. Pokud bychom byli ve vzduchoprázdnu, točili bychom se kolem tohoto bodu a utvářeli sférický pohyb (Princip taiji). V rámci fyzikálních podmínek na Zemi je pohyb kolem Dantianu omezený, to však nemění jeho význam a důležitost.

tai-chi-obr4

Dantian a tři osy

Práce s těžištěm a tři osy

Práce s těžištěm a tedy i s bodem Dantian je zásadní při procvičování sólových i párových sestav Taiji. Obdobně je tomu i v reálném boji či v dalších bojových uměních, sportu nebo tanci.

Aby se začátečníci naučili Dantian vnímat, nacvičujeme s nimi pohyb kolem tří os. Postupně se tak učí vnímat střed těla a otáčet se kolem něj. Více informací a výuková videa naleznete na stránce Pohyb kolem tří os. Práce s těžištěm je úzce spojena s pohybem nohou.

 

Doplňující témata:

Páteř – jak páteř vyrovnat
Pohyb kolem tří os

Meditace v Taiji

Share Button
Translate »