Základy pohybu Taiji

„V pohybu jsou všechny části těla lehké, hbité a vzájemně propojené.“ (Klasické texty)

Základní pohyby Taiji se dají nacvičovat nejprve jako jednotlivé cviky. Se zlepšením koordinace pak postupně přecházíme k pohybu celého těla. Zpočátku se vše cvičí ve větším pohybovém rozsahu, který však nemusí být nutný u vyšších technik Taiji.

Posloupnost výcviku

Taijipodlupou.cz - koláž tai chi od Vlasty Pechové

Výuková koláž od MgA. Vlasty Pechové

Při rozboru pohybů v Taiji rozdělujeme tělo na 13 částí. Trup a hlavu považujeme za 1 část. K hlavnímu nácviku proto patří vyrovnání páteře a pohyb kolem centra těla. Dalšími částmi jsou nohy a paže, kdy každou končetinu dělíme na 3 části.

Pohyby paží a nohou lze nacvičovat nejprve jednotlivě. Později přecházíme k pohybu celého těla a pohyby paží a nohou propojujeme. K Taiji samozřejmě patří nácvik sestav Taiji. Kultivujeme v nich důležité pohybové návyky, které vedou k pochopení Taiji v celé jeho šíři.

Z pohledu Taiji rozlišujeme pohyb na vnější a vnitřní. Lidé se učí nejprve pohyby vnější. Postupně je pak obohacují pohybem vnitřním. U jednodušších cviků je možné a vhodné začít nacvičovat vnitřní pohyb co nejdříve. Rozvíjíme tím vnitřní sílu Jin, specifickou právě pro bojové umění Taiji.

Hlavní témata z této sekce:

 

Share Button
Translate »