Základy pohybu Taiji

„V pohybu jsou všechny části těla lehké, hbité a vzájemně propojené.“ (Klasické texty)

Základní pohyby Taiji nacvičujeme jako jednotlivé cviky. Se zlepšením koordinace pak přecházíme k pohybu celého těla. Abychom aktivovali správné svaly a došlo k tvorbě nových pohybových návyků, cvičíme pomalu a ve větším pohybovém rozsahu. Později pohyby dále kultivujeme, zmenšujeme i zrychlujeme.

Posloupnost výcviku

Taijipodlupou.cz - koláž tai chi od Vlasty Pechové

Výuková koláž od MgA. Vlasty Pechové

Při rozboru pohybů Taiji dělíme tělo na 13 částí. Trup a hlava představují 1 část. Její osou je vyrovnaná páteř. Dalších 12 částí jsou nohy a paže, kdy každou končetinu dělíme na 3 části. Zpočátku nacvičujeme pohyby paží a nohou jednotlivě. Se zlepšením koordinace pak přecházíme k pohybu celého těla.

Při výcviku Taiji rozlišujeme pohyb vnější a vnitřní. Začátečníci se učí pohyby nejprve z vnějšího pohledu. Postupně do nich přidávají i vnitřní pohyb. Ten vede k rozvoji vnitřní síly Chansujin.

K Taiji neodmyslitelně patří nácvik sestav Taiji. Jedná se o sólové i párové sestavy. Tyto sestavy se předávají z generace na generaci a jsou v podstatě učebnicí, která představuje Taiji v celé jeho šíři.

Hlavní témata z této sekce:

Doplňující téma:

111-DSC04374_72

Share Button
Translate »