Základy pohybu Taiji

„V pohybu jsou všechny části těla lehké, hbité a vzájemně propojené.“ (Klasické texty)

Základní pohyby Taiji se dají nacvičovat nejprve jako jednotlivé cviky. Se zlepšením koordinace pak přecházíme k pohybu celého těla. Zpočátku se vše cvičí pomalu a ve větším pohybovém rozsahu. Tím se lépe upevní nové pohybové návyky a správně aktivují svaly.

Velký pohybový rozsah není nutný u vyšších technik Taiji, kdy by již souhra jednotlivých svalů měla pracovat jako harmonický celek. Ve vyšších úrovních cvičení Taiji lze pohyby minimalizovat a současně i zrychlit.

Posloupnost výcviku

Taijipodlupou.cz - koláž tai chi od Vlasty Pechové

Výuková koláž od MgA. Vlasty Pechové

Při výcviku Taiji rozlišujeme pohyb na vnější a vnitřní. Začátečníci se učí pohyby nejprve z vnějšího pohledu. Postupně pak do pohybů přidávají i vnitřní pohyb. Takovým nácvikem dochází k rozvoji vnitřní síly Jin.

Při rozboru pohybů Taiji rozdělujeme tělo na 13 částí. Trup a hlava představují 1 část, jejíž osou je vyrovnaná páteř. Dalších 12 částí jsou nohy a paže, kdy každou končetinu dělíme na 3 části. Pohyby paží a nohou nacvičujeme nejprve jednotlivě. Později přecházíme k pohybu celého těla.

K Taiji kromě základních cviků patří samozřejmě i nácvik sestav Taiji. Jedná se o sólové i párové sestavy. V nich kultivujeme dovednosti, které vedou k pochopení Taiji v celé šíři.

Hlavní témata z této sekce:

Doplňující téma:

111-DSC04374_72

Share Button
Translate »