Základy pohybu Taiji

„V pohybu jsou všechny části těla lehké, hbité a vzájemně propojené.“ (Klasické texty)

Základní pohyby Taiji se dají nacvičovat nejprve jako jednotlivé cviky. Se zlepšením koordinace pak postupně přecházíme k pohybu celého těla. Zpočátku se vše cvičí ve větším pohybovém rozsahu, který však není nutný u vyšších technik Taiji.

Posloupnost výcviku

Taijipodlupou.cz - koláž tai chi od Vlasty Pechové

Výuková koláž od MgA. Vlasty Pechové

Při výcviku Taiji rozlišujeme pohyb na vnější a vnitřní. Lidé se učí pohyby nejprve z vnějšího pohledu a postupně do pohybů přidávají i vnitřní pohyb. Nácvikem vnitřního pohybu rozvíjíme vnitřní sílu Jin.

Při rozboru pohybů v Taiji rozdělujeme tělo na 13 částí. Trup a hlavu považujeme za 1 část. K hlavnímu nácviku proto patří vyrovnání páteře. Dalších 12 částí jsou nohy a paže, kdy každou končetinu dělíme na 3 části.

Pohyby paží a nohou lze nacvičovat nejprve jednotlivě. Později přecházíme k pohybu celého těla. K Taiji samozřejmě patří nácvik sestav Taiji. Kultivujeme v nich důležité pohybové návyky a dovednosti, které vedou k pochopení Taiji v celé jeho šíři.

Hlavní témata z této sekce:

Doplňující téma:

111-DSC04374_72

Share Button
Translate »