Upravení cen jednorázových akcí

Od ledna 2018 zavádíme u jednorázových lekcí Taiji a rovněž tak u krátkodobých intenzivních kurzů dvě ceny – běžnou cenu a nižší cenu. Nižší cena je určená pro naše stálé zájemce.

Pro koho se ceny mění?

Jste-li pravidelnými účastníky našich kurzů v Praze, nic se pro vás nemění! Všechny ceny pro vás zůstávají stejné. Jsou-li nově u některé naší akce uvedeny ceny dvě, platíte uvedenou nižší cenu.

Změny v ceně zaznamenají pouze ti, kteří momentálně nenavštěvují naše pravidelné kurzy v Praze a přitom navštěvují naše jednorázové lekce či intenzivní kurzy Taiji. Ceny takových kurzů a lekcí byly doposud udržované v nižší cenové kategorii. Bylo to dáno tím, že chceme podporovat všechny naše zájemce a činit pro ně Taiji dosažitelným. Ti, kteří se však momentálně nepodílí aktivně na chodu školy, by na takové akce, zcela logicky, měli platit vyšší částku nežli stálí zájemci – předplatitelé.

Jde o férový systém. Lidé, kteří hradí kurzovné v průběhu celého školního roku a svým úsilím rozvíjí Taiji, by měli mít další studium za výhodnější ceny. Podívejme se na vše ještě z další perspektivy. Co by se dělo, když by tu tito lidé nebyli? Pokud by většina namísto pravidelných kurzů začala navštěvovat jen jednorázové lekce, mohlo by se časem stát, že by tu nebyla žádná škola, do které byste se mohli vracet…

Stálým účastníkům zcela zaslouženě nižší ceny patří. Oni jsou nositelem informací a dovedností školy Taiji. Bez nich by nevznikala kvalitní škola a bez nich by i ti méně aktivní účastníci postupovali daleko pomaleji.

Pro návštěvníky pouze našich jednorázových lekcí či intenzivních kurzů Taiji jsou tedy ceny navýšeny a jsou nastaveny tak, aby respektovaly hodnotu existence školy a předávaných informací. Přesto, porovnáte-li ceny jiných škol i kvalitu výuky, zjistíte, že naše ceny jsou stále velmi příznivé a vstřícné i pro takové zájemce.

Přehled našich akcí a cen

r-amacker

Share Button
Translate »