Rozpis výuky Taiji od září 2020

Výuka Taiji na Dobešce od září je již navržena! Můžete chodit ve stejné dny a časy, jak jste zvyklí. Dá se ale i přejít na jiný čas/den nebo i chodit častěji. Kdo si nebudete jistý s výběrem, napište mi. Ceny a přesné termíny začátku připravuji a ještě zveřejním… Vlasta

Přihlásit se již můžete on-line přihláškou.

  • NOVINKOU je upravení témat tak, že si můžete lekce lépe nahrazovat – tematicky k sobě najdete více lekcí.
  • NOVÍ ZÁJEMCI, ZAVÍTEJTE NA STRÁNKU KURZY PRO ZAČÁTEČNÍKY

Úterky

18:00 – 19:30
v tělocvičně Studia Dobeška
korekce prvků 1. části formy
výuka 2. části formy
15 minut základy ve dvojicích
———-
18:00 – 19:30
ve výtvarce Studia Dobeška
začátečníci
———-
19:30 – 21:00
v tělocvičně Studia Dobeška
zacvičení celé formy
rozvoj vnitřního pohybu ve formě a při cvičení ve dvojicích - souvislosti nácviku formy a cvičení ve dvojicích

Středy

17:30 – 19:00
v tělocvičně Studia Dobeška
korekce prvků 1. části formy
výuka 2. části formy
15 minut základy ve dvojicích
———-
Soubežně od 17:30 bude probíhat cvičení ve dvojicích pro ty, kdo chtějí utužovat své dovednosti. Možnost nepravidelné účasti. Více informací
———-
19:15 – 20:45
ve výtvarce Studia Dobeška, po 20:00 v tělocvičně
výuka 1. části formy
15 minut základy ve dvojicích

Čtvrtky

18:00 do 19:30
v tělocvičně Studia Dobeška
zacvičení celé formy
výuka a korekce 3. části formy, posloupnost prvků, rozvoj vnitřního pohybu ve formě
cca 15 minut cvičení ve dvojicích
———-
19:30 – 21:00
v tělocvičně Studia Dobeška
zacvičení celé formy
forma a její bojové aplikace (bojové aplikace formy a korekce daného prvku formy, pochopením bojových myšlenek si ujasníte důležité aspekty formy), podmínkou je znát posloupnost formy

ORGANIZAČNÍ POZNÁMKA: v době nárůstu virových onemocnění namísto cvičení ve dvojicích zařadíme bezkontaktní techniky (protahování, meditace, zbraně).

Doplňkové aktivity – s pravidelnou či jednorázovou účastí.

Pondělky a středy

Pondělky 19:00 – 20:30 (po 14 dnech):
cvičení ve dvojicích, všechny úrovně
Středy 17:30 – 19:00:
cvičení ve dvojicích, všechny úrovně
Více informací

Neděle cca 1x měsíčně

18:30 – 21:00: 

zacvičení celé formy
techniky ve dvojicích – téma si upřesníme dle zájmu

Studijní materiály

Studijní materiály v uzavřených sekcích webu

informace k přístupu do studijních sekcí připravujeme

Share Button
Translate »