Rozpis a ceník: školní rok 2017/18 – Praha

Plánujete-li dostatečně dopředu, tento rozpis vám pomůže při časovém a finančním plánování vašeho studia. Vaše plány můžeme zkonzultovat na info@taijipodlupou.cz.

Základní nabídkou Taiji u nás je pravidelné studium složené z tříměsíčních kurzů. K nim nabízíme i doplňkové aktivity a intenzivní kurzy Taiji. V letním období můžete v Praze cvičit za nižší ceny a také se účastnit cvičení zdarma.

AKTIVITY BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU

1) Tříměsíční kurzy Taiji

Během školního roku probíhají tři na sebe navazující kurzy, rozdělené na období PODZIM, ZIMA, JARO.

 • Kurz na jedno období obsahuje zpravidla 11 lekcí (11 x 90 minut) a stojí 2500,- Kč.
  Čtvrteční polední kurz pro seniory obsahuje zpravidla 9 lekcí (9 x 80 minut) a stojí 1700,- Kč.
 • Lekce probíhají 1x týdně. Zmeškané lekce lze nahrazovat v souběžně probíhajících kurzech.
 • Bonus: v průběhu kurzu máte zdarma přístup do uzamčených sekcí webu – studijní materiály.
 • Bonus: během kurzu můžete sledovat přehled probíraných témat.
 • Bonus: ke kurzům získáte nižší ceny na naše další cvičení, lekce i intenzivní kurzy – viz. rozpis níže.
 • Informace ohledně pravidel a docházky naleznete na stránce Organizační informace.
 • Nové zájemce přibíráme v průběhu roku do začátečnických kurzů.

Jednorázové vstupy do lekcí: 90 minut = 300,- Kč poskytujeme výjimečně – po konzultaci, při dočasném přerušení pravidelné docházky. K jednorázovým vstupům nejsou žádné bonusy, například zaniká možnost bezplatného vstupu do uzamčených sekcí webu.

WEB – vstup do uzamčených sekcí: Přístup ke studijním materiálům v uzamčené sekci webu získáváte jako bonus k tříměsíčnímu kurzu Taiji. Nebudete-li po ukončení kurzu pokračovat v kurzu dalším, automaticky zaniká i vstup do webu. Hodláte-li si dát dočasnou pauzu v docházce a přitom chcete web využívat, můžete uhradit roční poplatek 600,- Kč za vstup do webu. (Široké veřejnosti ani zájemcům z jiných škol vstup do webu neposkytujeme.)

2) Lekce a cvičení Taiji – doplňkové aktivity

Abyste mohli cvičit častěji a za nižší ceny, můžete si k tříměsíčním kurzům přibrat další aktivity, na které lze chodit nepravidelně:

a) Nedělní lekce

Nedělní lekce probíhají po cca 14 dnech.

 • lekce Taiji 90 minut: běžná cena = 300,- Kč, nižší cena = 200,- Kč
 • lekce meče 60 minut: běžná cena = 250,- Kč, nižší cena = 150,- Kč
 • obě nedělní lekce (90 + 60 minut): běžná cena = 500,- Kč, nižší cena = 300,- Kč
 • nižší ceny platí pro všechny, kteří mají předplacený aktuálně probíhající tříměsíční kurz

b) Středeční cvičení

Středeční cvičení probíhá po cca 14 dnech. Je určeno spíše pro pokročilejší úrovně, vstup umožněn po konzultaci.

 • cvičení 90 minut: běžná cena 300,- Kč, nižší cena = 100,- Kč
 • nižší cena platí pro všechny, kteří mají předplacený aktuálně probíhající tříměsíční kurz.
 • možnost předplatného pro pravidelné účastníky: celý školní rok = 900,- Kč.

CVIČENÍ BĚHEM LÉTA

1) Úterní cvičení

Úterní cvičení probíhá ve vypsaných termínech, je pouze pro ty, kteří navštěvovali naše kurzy během školního roku.

 • cvičení 90 minut: běžná cena = 300,- Kč, nižší cena = 100,- Kč
 • nižší ceny platí pro všechny, kteří navštěvovali minimálně další 3 kurzy v průběhu školního roku (tříměsíční kurzy PODZIM, ZIMA, JARO, intenzivní kurzy)

2) Středeční cvičení – ZDARMA

Středeční cvičení TIME outDOOR je určeno široké veřejnosti. Vstupné = zdarma.

PRŮBĚŽNĚ PO CELÝ ROK

1) Intenzivní kurzy Taiji

 • I zde jsou nižší ceny pro všechny, kteří se ve školním roce účastní minimálně dalších 3 kurzů (tříměsíční kurzy PODZIM, ZIMA, JARO, intenzivní kurzy).

2) Soukromé lekce Taiji a konzultace

Můžete si domluvit soukromou lekci či konzultaci:

 • soukromá lekce 75 minut: běžná cena = 1000,- Kč; nižší cena = 600,- Kč
 • nižší ceny platí pro všechny, kteří navštěvují právě probíhající kurz. Nižší cena platí i v letním období pro všechny, kteří navštěvovali minimálně 3 kurzy v průběhu školního roku.
 • konzultace 75 minut: běžná cena = 400,- Kč (Pro účastníky našich kurzů je možnost krátkých bezplatných konzultací zahrnuta automaticky ke kurzu, který navštěvují.)
Share Button
Translate »