Fotky, videa a témata ze 17. – 19. 11. 2017

Jaká jsme probírali témata s Vlastou v Praze na Dobešce? Seminář byl zaměřen na sestavu Da lu s výstupy do bojových aplikací formy. Podívejte se i na fotky a videa.

Videa:

Sice jsme nepořizovali mnoho záběrů, ale i z toho, co máme, šlo udělat video – lekce, jak reagovat na tah:

A takhle nádherně lidé cvičili na konci semináře:

Probíraná témata:

17. 11. 2017

 • Rozcvička – pohyb kolem tří os – pohyb vede vždy jedna noha, druhá noha aktivně pohyb doplňuje.
 • Kovový míč – naslouchání dotekem („kuřecí nožička“).
 • Podstatnou část tohoto dne jsme zasvětili bojové myšlence Tah: ten, kdo je zatažen, aktivně vyplňuje (neutralizuje) oponentův tah a tedy na sebe nenechá vyvinout tlak – nácvik v základním Tui shou, Peng lu ji an. Nejprve paže přechází do pozice Peng, k tomu se přidává pohyb těla, v podstatě se ale jedná o pohyb v Qua a v nohách.
 • Tah v da lu – ten, kdo je zatažen, nejprve pohybuje paží do pozice Peng, poté je náklon těla a teprve poté kroky.
 • Vstup do Da lu – úvodní pohyby: zkusili jsme si je i bez tahu, kdy vedeme pouze dlaní a oponent tak musí více naslouchat.
 • Bojová myšenka Rameno v Da lu.

18. 11. 2017

 • Podstatnou část tohoto dne jsme zasvětili bojové myšlence Rameno.
 • Bojová aplikace prvku Příčný let – varianta z formy a ze San shou.
 • Bojová aplikace prvku Příčný let jako potrestání chyby v pokročilém Tui shou (Peng lu ji an): podle toho, na kterou stranu je roll back, bude varianta s jedním nebo s dvěma kroky. Vezmem-li v úvahu ještě druhou paži, máme celkem čtyři varianty k procvičování.
 • Otočka v Da lu – správné a chybné provedení. Bojová aplikace Příčný let jako potrestání chyb v Da lu.
 • Pozice chodidel v Da lu.

19. 11. 2017

 • Opakování  a detaily z předešlých dnů. Da lu – ukázky správné techniky a jak potrestat chyby.
Share Button
Translate »