Práce s energií – pomalu, ale jistě!

Autorka článku: MgA. Vlasta Pechová, 2013, upraveno 2016

V Taiji, stejně jako v dalších východních pohybových systémech, bychom měli nejdříve procvičovat a posilovat své tělo. Opakovaným cvičením vytváříme v těle nové cesty (kanály), kterými následně začíná proudit energie Qi

Při správném a postupném výcviku Taiji se fyzická a duševní kondice rozvíjí ruku v ruce. S tím přichází ozdravné a energetické procesy, které by lidé často chtěli vnímat již po prvních trénincích. Kéž by to bylo tak snadné. Nic však nelze přeskočit. Výcvik Taiji vyžaduje a předpokládá píli a trpělivost.

Především, je vhodné cvičit opakovaně a často (byť krátce). Tělo tak získává nové informace a zvyká si na nové ladění. Pokud se v Taiji soustředíme na rozvoj fyzického těla, ostatní energetické změny přicházejí přirozeně a plynule s vývojem cvičení. Takovým způsobem dochází k pozvolnému a trvalému rozvoji, který ve výsledku přesahuje do všech oblastí života.

Pozor na „hon za energií“

Východní systémy zaměřené na zvyšování a kultivaci energie jsou bezesporu zajímavé a přínosné. Mnohé techniky navyšování energie byly původně určeny pouze těm, kteří procházeli náročnou fyzickou a psychickou přípravou, například hathajogou.

V dnešní době, v obklopení reklam a zmatků, však málokdo hledá a očekává komplexní systém vyžadující roky práce a disciplíny. Původně tajné a posvátné techniky bývají tedy často nabídnuty v urychlené instantní formě. Naučit jednorázově za určitý obnos úžasnou energetickou techniku je navíc i vítaným marketingovým tahem do uspěchané doby. Kdo by to nebral! Obě strany, prodávající i kupující, jsou rychle uspokojeny.

Tendence  přeskočit fáze fyzického výcviku však mohou vést k energetické nerovnováze. V extrémním případě vedou až k fyzickému či psychickému poranění. Provádí-li totiž nepřipravený člověk pokročilé techniky, například násilná dechová cvičení, nemá vlastně kam získanou energii vkládat. Když neumí svou energii usměrnit, přebytek energie si začne hledat vlastní cestu. V Číně tento jev bývá označován výrazem „bláznivá Qi“.

Nežádoucí energetický jev může nastat v případech, kdy je cvičení silně abstraktní a nezahrnuje výcvik fyzického těla. K takovým cvičením se řadí například některé techniky cvičení Qigong (chi kung). Aby nedošlo k energetické nerovnováze, mívají proto cviky Qigong určitý počet opakování a vyžadují osobní dohled učitele.

Z energetického pohledu jsou vhodnější cvičení zaměřená na fyzické provedení pohybu. Tělo samo udává limit cvičení a tím je určena i míra rozproudění energie. Bojové umění Taiji patří do této kategorie. Proto trénujeme tělo a zaměřujeme se na fyzický pohyb. Vše další je pak vítaným dárkem za naši snahu. Ne nadarmo se v Klasických textech o Taiji dočtete radu, že se máme zaměřit na pohyb a ne na samotnou energii Qi.

A vůbec, logicky vzato, k čemu nám bude práce s energií, když nebude mít v čem proudit? Proto je výcvik a kultivace naší tělesné schránky a fyzického pohybu tak zásadní.

more_3713

 

Share Button
Translate »