Vize naší školy Taiji

Naším cílem je rozvíjet Taiji v jeho komplexní podobě, nezatížené masovou výukou. Naší prioritou jsou kvalitní informace, individuální přístup při výuce a vytvoření vhodného zázemí pro naši činnost.

Z výše uvedených důvodů lekce probíhají v malých skupinkách 6 – 10 lidí. Nezaměřujeme se na masovou výuku a hromadné šíření Taiji. Naši školu je proto možné označit jako „rodinnou školu“, kdy účastníci kurzů mají kontakt se zakladatelkou a hlavní učitelkou školy MgA. Vlastou Pechovou.

Systém výuky je nastaven tak, aby se mohly spolu setkat i rozdílné úrovně pokročilosti. Díky vzájemné spolupráci a pomoci během cvičení je zajištěno, že informace získají všichni členové školy bez ohledu na to, zda vynechali některé lekce. Významně se tím podpoří růst školy. Osobní přístup se odehrává i na mezinárodní úrovni – v rámci kontaktu s naší mateřskou školou nás občas navštěvují instruktoři z moskevské školy i sám Robert Amacker.

Rozvoj naší školy

Máme již svou historii a zkušenosti, ze kterých vycházíme dále. Jaká je naše historie? Mistr Taiji stylu Yang Robert Amacker opakovaně působil v Čechách v letech 2000 – 2007. Vytvořil základy, ze kterých začala vznikat naše škola. Stabilní rozvoj nastal od roku 2009, kdy MgA. Vlasta Pechová se souhlasem Roberta Amackera začala organizovat vlastní kurzy a cvičení Taiji na pravidelné bázi. Rozvoj naší školy tak nabral jasnější podoby. Současná podoba školy je výsledkem intenzivní práce Vlasty Pechové, za podpory jejích českých a zahraničních přátel a jejích žáků, kteří jsou nepostradatelnou součástí této školy.

Zájemcům o hlubší vhled, co obnáší rozvoj školy a předávání Taiji, doporučujeme tyto články:

vlcsnap-2017-06-26-11h18m34s871

Share Button
Translate »