TAIJI AKTUALITY – květen 2019, Praha

Pro květen máme několik novinek. Vše najdete na této stránce!

1) Pravidelné kurzy a cvičení

Protože Vlasta bude 2 týdny na stáži v zahraničí, v jednom týdnu jí nahradí její zástupci. Ve druhém květnovém týdnu lekce nebudou – budou posunuty na konec kurzu (červen) na stejné dny a časy.

Výuka bude probíhat následovně:

 • PONDĚLÍ 29. 4. – cvičení ve dvojicích od 19:00 vede Jirka
 • ÚTERÝ 30. 4. – lekci od 18:00 vede Kuba, lekci od 19:30 vede Jirka
 • STŘEDA 1. 5. – lekci od 17:30 vede Kuba (tento den jsme si odsouhlasili na základě zájmu cvičit nehledě na státní svátek. Vy, kteří víte, že tento den nepřijdete, ozvěte se Vlastě na info@taijipodlupou.cz – individuálně domluvíme, kdy si lekci nahradíte.)
 • ČTVRTEK 2. 5. – lekci od 18:00 vede Kuba, lekci od 19:30 vede Jirka
 • CELÝ TÝDEN OD 6. DO 12. 5. NEBUDOU PROBÍHAT ŽÁDNÉ LEKCE. Jestliže budete v tomto týdnu chtít cvičit, domluvte se mezi sebou předem na lekcích, dá se to zařídit…

Vše je vypsáno v kalendáři.

2) TIME outDOOR – cvičení zdarma

Cvičení zdarma TIME outDOOR bude tento rok probíhat v PONDĚLKY OD 18:00 – mladší a střední věkové generace a ÚTERKY OD 9:00 – starší generace/senioři. Přehled podává stránka TIME outDOOR.

ZAČÍNÁME V PONDĚLÍ 13. 5. V 18:00 A ÚTERÝ 14. 5. 2019 v 9:00!

Informace k pondělnímu cvičení od 18:00

Cvičení TIME outDOOR je určeno pro laiky a tedy pro začátečnické úrovně. Od toho se odvíjí témata, která budu vysvětlovat. Předpokládám, že stejně jako minulý rok budou na cvičení chodit i mí dlouhodobější žáci.

Mí dlouhodobí žáci budou cvičit dle těchto instrukcí: Po společném zahájení v případě velkého počtu účastníků vytvoříte skupinku mých dlouhodobých žáků. Do této skupinky nebude mít vstup laická veřejnost ani žáci jiných škol – pro ně bude určena laická skupinka pod mým vedením. (Jestliže se nějaký pozdě příchozí laik či člen z jiné/cizí školy bude řadit k vaší skupince, pošlete ho za mnou do laické skupinky, aby nevnášel zmatek a zbytečné otázky do vašeho cvičení.) Harmonogram vašeho cvičení:

 1. cca 30 minut – (10 minut) rozcvičení a (20 minut) zacvičení celé formy: vlna páteří, kruhy pažemi, medvěd, Roll back, pohybové smyčky z formy, protažení, celá forma (kdo nezná celou formu, postaví se doprostřed mezi ostatní a zkusí si jí s nimi zacvičit, nebo si v daném čase bude opakovaně cvičit tu část formy, kterou zná).
 2. cca 30 minut – cvičení ve dvojicích: časté střídání dvojic, pokročilí pomáhají méně pokročilým. Přesná témata určí pokročilí žáci s ohledem na znalosti a dovednosti méně pokročilých žáků (základní Tuishou – jedna ruka, obě ruce, nácvik tahu a reakce na tah, nácvik Odpružení, nácvik kulatosti; práce s „dřevěným míčem“ a tři staré změny v základním Tuishou; Penglujian; bojové aplikace – Odpružení /pravé a levé/, Brnknutí na loutnu, Zdvižené ruce; Da lu – pouze pokročilí.
 3. cca 30 minut – cvičení s laiky: v tomto čase některé (nebo i všechny) své žáky vyzvu, aby pomohli s nácvikem ve dvojicích laické skupince. Téma si samozřejmě řádně vysvětlíme. Pokud někteří vyzváni nebudou, budou pokračovat v bodu 2.

Více si upřesníme a i budeme ladit za pochodu. U cvičení zdarma se nedá odhadnout účast, která se dokonce může měnit v průběhu jednoho cvičení. Výše zmíněný harmonogram cvičení by měl pomoci udržení struktury a nabídnout prostor pro kvalitní cvičení. Vlasta

3) Jednorázová cvičení a lekce – po předchozí domluvě

Protože v květnu začne cvičení zdarma (TIME outDOOR), nebudou se na jaře konat pravidelné nedělní lekce ani cvičení ve dvojicích (pondělky a středy od 19:00). K pravidelným nedělím i ke cvičení ve dvojicích  se opět vrátíme v září 2019!

 • Jestliže byste občas chtěli nedělní lekci, dohodněte se mezi sebou – domluvte si mezi sebou vhodný termín a pak si to můžeme odsouhlasit! Vlasta

4) Připravujeme, hlaste se

 • Na červen připravujeme kurz se zahraničním učitelem: 21. – 23. 6. 2019. Uzavírka přihlášek je 15. 5. 2019, hlaste se! Více informací a přihláška ke kurzu.
 • Hlaste se do týdenního kurzu v Červené Řečici, který proběhne v týdnu od 17. 8. 2019. Více informací a přihláška ke kurzu. Uzavírka přihlášek je sice až v létě, pokud však budete vyčkávat, může se stát, že pak nebude volné místo… Hlaste se včas.

111-DSC04392_72

Share Button
Translate »