Srpen 2019 – Taiji v Červené Řečici

Podívejte se na video, přehled témat a fotografie z týdenního kurzu Taiji v Červené Řečici. Dole najdete úžasnou stínohru!

Témata výuky:

Výchozím tématem výuky byl nejznámější prvek z Taiji – Jednoduchý bič. Podívali jsme se také na některé prvky, které na něj navazují (Zdvižené ruce, Pěst pod loktem, Ruce v oblacích, Poplácání koně). Probrali jsme jak jejich provedení ve formě, tak i jejich bojové aplikace.

V některých lekcích jsme se zaměřili na základní a pokročilé Tui shou a na techniky spojené s nácvikem sestavy San shou. Kromě posloupnosti pohybů  jsme se věnovali kvalitnímu provedení a procítění technik, protože právě to vede ke zvládnutí a pochopení Taiji. Cílem kurzu nebylo vše si zapamatovat, ale uvědomit si souvislosti.

Co se týká zbraní, vzhledem k pestrosti a plnosti programu jsme se jim věnovali pouze v rámci procvičování. Skupina A = zájemci o cvičení se zbraněmi (meč, šavle), skupina B = opakování témat (beze zbraní).

Kurz vedla MgA. Vlasta Pechová.

datum 9:30 – 12:00 17:00 – 18:30 20:00 – 20:30
procvičování
20:30 – 21:00
procvičování
Sobota A+B = forma A = šavle
B = dvojice
Neděle Forma + aplikace Tuishou: Peng a An A+B = opakování A = meč
B = dvojice
Pondělí Techniky ze San shou
Úterý Forma + aplikace Penglujian: Roll Back (+nácvik tahu) A+B = opakování A = šavle
B = dvojice
Středa Techniky ze San shou kulturní okénko
Čtvrtek Forma + aplikace Penglujian: Press (stalčení) A+B = opakování A = meč
B = dvojice
Pátek Techniky ze San shou ohýnek
Sobota Opakování témat

Kulturní okénko – stínohra:

Video z premiéry stínového představení „Jak namalovat podobiznu ptáka (Jacques Prévert) – Vlastínové divadlo:

  • účinkují – Vlasta (loutky), Jarmilka (přednes), Milan (technické zázemí) a malá Anička (zvukové doplňky)

Share Button
Translate »