Zbraně

K tradičním zbraním v Taiji patří tyč, šavle, meč a kopí. Traduje se, že trénink s tyčí rozvíjí energii Qi, šavle rozvíjí vnitřní sílu Jin a meč vyjadřuje bojovníkovu duši. Nácvik s kopím kombinuje všechny zmíněné kvality.

Zbraně jsou prodloužením těla. Je možné s nimi správně cvičit až po zvládnutí pohybů těla samotného. Proto se do tréninku Taiji většinou zařazují až později. Při nácviku se zbraněmi se učíme vnímat těžiště zbraně a různá centra pohybu. Protože se tak učíme naslouchat a procvičovat Princip taiji, mohou tak zbraně do určité míry nahrazovat trénink s oponentem.

Podívejte se na nově vytvořenou stránku Meč.

 

Share Button
Translate »