„Seznámením se správným dotekem postupně porozumíš vnitřní síle Jing. Pochopením síly Jing dosáhneš moudrosti.“ – Klasické texty

Při cvičení základní sestavy Tuishou se učíme interpretovat směr tlaku od oponenta a svést jeho sílu do svých chodidel. Tento nácvik prostupuje všemi technikami Taiji ve dvojicích a vede k rozvoji vnitřní síly Jing.

Tuishou poskytuje prostor pro nácvik naslouchání, měkkosti, kulatosti a pohybu kolem svého centra. Základní Tuishou obsahuje 2 bojové myšlenky – myšlenku Zatlačení (An) a myšlenku Odpružení (Peng). Cvičíme s jednou i oběma rukama. Zpočátku pracujeme pouze s 2 bojovými myšlenkami a s neměnnou pozicí chodidel – bez kroků. Později lze přidat i jiné bojové myšlenky. Ty můžou zahrnovat i změnu pozic nohou, jak můžete vidět v poslední části videa níže.

Na základní Tuishou navazuje tzv. pokročilé Tuishou – Penglujian.

Tuishou

Ukázka z lekce – výuka Tuishou