„Vyprázdni levou stranu, kdykoli se tam objeví tlak. Stejně tak dělej i na druhé straně.“ – Klasické texty

Stejně jako u základního Tuishou se i v pokročilém Tuishou učíme interpretovat směr tlaku od oponenta, svést jeho sílu do svých chodidel a vrátit jí nazpátek. Učíme se také naslouchání, měkkosti a pohybu kolem svého centra. Tato sestava je nacvičována bez kroků.

Pokročilé Tuishou bývá někdy označováno názvem Penglujian. Název je odvozen od 4 bojových myšlenek – Odpružení (Peng), Svinutí (Lu), Zatlačení (An), Stlačení (Ji). Právě tyto myšlenky zde nacvičujeme. Později k nim můžeme přidat i další bojové myšlenky a aplikace, které mohou obsahovat i kroky. Do této sestavy zapojujeme precizní nácvik Principu taiji a aktivitu nohou.

Na sestavu Penglujian navazuje další sestava ve dvojicích – Tři kroky a také sestava Da lu, která obsahuje další bojové myšlenky. Obě tyto sestavy již zahrnují kroky.

Nácvik sestavy Penglujian probíhá bez kroků. Na videu vidíte ukázku, kde klademe důraz na pohyb kolem centra – Dantian. (Provedení této sestavy může být v rychlejším i pomalejším tempu, podle toho, na co se při cvičení soustředíme.)